فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

صید ماهی

1 - اگر ماهی فلس دارد را زنده از آب بگیرند و بیرون آب جان دهد، پاک و خوردن آن حلال است اما اگر در آب بمیرد، چون خود جهنده ندارد، پاک است ولی خوردن آن حرام است(1110).
2 - کسی که ماهی را صید می کند لازم نیست مسلمان باشد و در موقع گرفتن، نام خدا را ببرد، ولی مسلمانی که از آن ماهی استفاده می کند، باید بداند که آن را زنده گرفته اند و در خارج آب مرده است(1111).
3 - خوردن ماهی زنده اشکال ندارد(1112).

پرسش

1 - در چه صورتی خوردن حرام برای معالجه بیماری جایز است؟
2 - سر بریدن حیوان با چاقوی استیل چه حکمی دارد؟
3 - موارد اتفاق شرایط ذبح حیوان و شکار با سلاح کدام است؟
4 - ماهی هایی که در کشورهای غیر اسلامی صید می شود حلال است یا نه؟
5 - خوردن ماهی زنده چه حکمی دارد؟

درس (62) نگاه کردن

و الله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع و البصار و الافئده لعلکم تشکرون
و خداوند شما را از شکم مادرانتان، در حالی که چیزی نمی دانستید، بیرون آورد، و برای شما گوش و چشمان و دلها قرار داد، باشد که سپاسگزاری کنید.
(سوره نحل، آیه 78)
یکی از نعمت های الهی، قدرت بینایی است، انسان باید از این نعمت بزرگ در راه کمال و ترقی خود و همنوعان استفاده کند و آن را از نگاه به نامحرمان باز دارد، گرچه نگاه به طبیعت و زیبایی های آن، اگر تجاوز به حقوق دیگران نباشد، اشکال ندارد، ولی حفظ دیده از نگاه به دیگران و حفظ خود از نگاه نامحرمان، احکام خاصی دارد که در این بخش به برخی از آنها می پردازیم: