فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

مکروهات

1 - در حال سیری غذا خوردن.
2 - پرخوری (زیاد غذا خوردن).
3 - نگاه کردن به صورت دیگران هنگام غذا خوردن.
4 - خوردن غذای داغ.
5 - فوت کردن به غذایی که می خورد.
6 - پاره کردن نان با کارد.
7 - گذاشتن نان زیر ظرف غذا.
8 - دور انداختن میوه، پیش از آن که کاملاً آن را بخورد(1100).

آداب آب نوشیدن

مستحبات:

1 - در روز، ایستاده آب بخورد.
2 - پیش از آشامیدن آب بسم الله و بعد از آن الحمد لله بگوید.
3 - به سه نفس آب بیاشامد.
4 - پس از آشامیدن آب، حضرت امام حسین - علیه السلام - و خاندان و یاران او را یاد و قاتلان ایشان را لعن کند(1101).