فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

استفتاء

س - باغی را احداث کرده هم برای کسب و امرار معاش و هم استفاده شخصی از میوه های آن، ایا اصل درختهای میوه خمس دارد یا نه؟ و آیا جزء راس اکمال است یا نه؟
ج - خمس دارد(832).

معدن

هر آنچه که در عرف مردم معدن نامیده شود، اگر محصول آن به حد نصاب برسد خمس دارد که از جمله معادن می توان: طلا، نقره، سرب، مس، نفت، ذغال سنگ، فیروزه، عقیق و نمک را نام برد(833).

نصاب معدن

اگر قیمت آنچه از معدن به دست آمده پس از کسر مخارج به قیمت 105 مثقال نقره یا 15 مثقال طلا برسد، بنابر احتیاط واجب باید یک بر روی پنج آن به عنوان پرداخت شود(834).