فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

استفتاء

س - آیا الکل صنعتی که در انواع اودکلن و عطرها و برخی رنگها و داروها و امثال آن به کار می رود پاک است یا خیر؟
ج - الکل صنعتی پاک است، مگر آن که یقین به نجاست آن پیدا شود(263).

کافر

این افراد کافر و نجس هستند:
منکر خدا (کسی که وجود خداوند را انکار کند).
منکر توحید (کسی که برای خدا شریک قرار دهد).
منکر پیامبری حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم)، (کسی که نبوت پیامبر اکرم را انکار کند).
منکر ضروری دین؛ (264) در صورتی که بداند آن چیز ضروری دین است و انکار آن به انکار رسالت یا تکذیب پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) یا نقص دین برگردد.
کسی که به ائمه اطهار دشنام دهد یا با آنها دشمنی ورزد، هر چند با یکی از آنها(265).

چند مساله:

1 - تمام بدن کافی، حتی مو و ناخن و رطوبتهای او نجس است(266).
2 - طفلی که از زنا به دنیا آمده، اگر پدر یا مادر او یا هر دو مسلمان باشند پاک است(267).
3 - گروههای شیعی غیر دوازده امامی، اگر دشمن ائمه (علیهم السلام) نباشند و به آنها دشنام ندهند نجس نمی باشند(268).
4 - کسی که معلوم نیست مسلمان است یا نه، پاک می باشد ولی احکام سایر مسلمانان را ندارد، مثلاً نمی تواند زن مسلمان بگیرد و نباید در قبرستان مسلمانان دفن شود(269).