فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

دو حکم کلی

1 - همه چیز در عالم پاک است، مگر یازده چیز و هر آنچه با اینها برخوردی موثر داشته باشد(250).
2 - هر چیز نجس حرام است، ولی هر حرامی نجس نیست(251).

پرسش

1 - ادرار و مدفوع و خون چه حیواناتی نجس است؟
2 - مردار این حیوانات چه حکمی دارد: مرغ، مرغابی، موش، میش، مار، ماهی، سوسک، مارمولک؟
3 - کیف و کفش و کلاهی که ساخت کشورهای غیر اسلامی است ولی در کشور اسلامی به فروش می رسد. پاک است یا نجس؟
4 - خون این حیوانات چه حکمی دارد: گنجشک گوسفند، پشه، قورباغه؟
5 - آیا از پشم گوسفند مرده می توان استفاده کرد؟
6 - اگر بدن انسان خراش بردارد و قسمتی از پوست آن کنده شود. آیا پوست جدا شده پاک است؟

درس (17) نجاسات