فهرست کتاب


راه سبز (احکام ویژه دختران دوره دبیرستان)

ستاد اقامه نماز

ب: اسرار زندگی

صفا و صمیمیت و یکرنگی و یکدلی که بر روابط زن و شوهر حاکم است شوهر را وا می دارد که تمام یا بیشتر اسرار خود را با همسرش در میان بگذارد و به او سفارش کند که اینها را به کسی نگوید. شرط صفا و دوستی در این است که زن راز نگه دار باشد و در این زمینه نیز در امانتداری کوتاهی نکند.

ج: اموال و دارایی

خانه و اموال و دارایی شوهر به امانت در دست زن قرار می گیرد. همسر باید مقررات و احکام امانت داری را مراعات کند و در حفظ و نگهداری آنها بکوشد و از اسراف و زیاده روی در مصرف بپرهیزد، و از هرگونه تصرفی که بدون رضایت شوهر است دوری کند و با رضایت شوهر در اموال او تصرف کند.

3.فرمانبری

تردیدی نیست که باید بین اعضای یک خانواده تفاهم کامل و تعاون و همکاری وجود داشته باشد لیکن مسوولیت اداره منزل باید بر عهده یک نفر باشد وگرنه اوضاع منظم و رضایت بخشی نخواهد بود، خداوند حکیم و سنجیده مسوولیت این کار بزرگ را بر دوش شوهر نهاده است.
پیامبر فرمود:
زن خوب، به حرف شوهرش گوش می دهد و مطابق دستوراتش عمل می کند.
همچنین فرمود:
بدترین زنها، زن لجباز و یک دنده است.(203)
فرمانبری زن از شوهر باعث گرمی و صفای کانون خانواده است.