فهرست کتاب


راه سبز (احکام ویژه دختران دوره دبیرستان)

ستاد اقامه نماز

جبران گذشته

کسی که در ماه مبارک رمضان روزه نگرفته است بر اساس انگیزه و شرایطی خاصی که داشته باشد باید آن را جبران کند گاهی باید آن را قضا کند، گاهی علاوه بر قضا، کفاره نیز بر او واجب می شود، گاهی هم باید کفاره جمع بدهد و در برخی موارد مقداری طعام نیز باید به فقیر بپردازد.

قضای روزه

در برخی از موارد انسان باید روزه هایی که نگرفته است قضا کند مانند:
1. در اوایل بلوغ بنابر توصیه پدر و مادر مبنی بر اینکه قدرت روزه گرفتن را نداری، روزه نگرفته است و گمان می کرده که اطاعت از این دستور، واجب است.
2. اوایل بلوغ، احتمال می داده که بالغ شده است، تحقیق و برسی هم کرده و به این نتیجه رسیده است که بالغ نشده است، بر همین اساس روزه نگرفته است و بعدها به اشتباه خود پی برده است.
3. اوایل بلوغ روزه نگرفته است چون مریض بوده و روزه گرفتن را مضر می دانسته است.
4. غسل جنابت را فراموش کرده و با حال جنایت یک یا چند روز روزه نگرفته است.
5. در ایام قاعدگی یا نفاس بوده است و نمی توانسته روزه بگیرد.(140)
موارد دیگر هم هست که در رساله ذکر شده است و توصیه می کنیم که حتما به رساله رجوع کنید.

قضا و کفاره

بعضی مواقع انسان باید روزه ای را که نگرفته است قضا کند و کفاره نیز بپردازد:
1. با توجه و آگاهی، روزه نگرفته است.
2. اوایل بلوغ احتمال می داده که بالغ نشده است ولی در تحقیق سهل انگاری کرده است و روزه هم نگرفته است.
3. شب ماه مبارک رمضان جنب بوده و می دانسته که اگر بخوابد تا صبح بیدار نمی شود تا قبل از اذان، غسل کند و خوابیده و بیدار نشده است.
4. با توجه و آگاهی روزه خود را باطل کرده است.
برای انجام کفاره می توان یکی از این دو راه را انتخاب کرد:
1. دو ماه روزه گرفت به گونه ای که سی یک روز آن پی در پی باشد.
2. شصت فقیر را سیر کند و یا به هر کدام از آنها 750 گندم یا برنج. مانند آن داد.
البته کسی که هیچ یک از این دو برایش مقدور نیست هر اندازه که می تواند باید به فقیر طعام بدهد. و اگر اصلا نمی تواند باید استغفار کند.(141)