فهرست کتاب


راه سبز (احکام ویژه دختران دوره دبیرستان)

ستاد اقامه نماز

نکته های مهم

در جریان متوسط و زیاد خون باید به این نکته ها توجه داشت:
1. برای هر نماز بدن، پنبه و دستمال بهداشتی از خون استحاضه پاک باشند.
2. پس از وضو و غسل تا حدی که امکان دارد و بیم ضرر ندارد و باید از بیرون آمدن خون جلوگیری کرد.
توجه
دختران باید با مطالعه و استمداد از مربیان و مادر یا خواهر بزرگ خود برداشت درستی از خود قاعدگی و استحاضه داشته باشند تا دچار تصورات عجیب و غریب در نتیجه گوشه نشینی و دلهره و سردرگمی نگردند و از انجام وظایف خود باز نمانند.

10. در اوج آسمانها

یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلوة فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق و امسحوا بروسکم و ارجلکم الی الکعبین.(69)
ای کسانی که ایمان آورده اید چون به (قصد) نماز برخیزید، صورت و دست هایتان را تا آرنج بشویید و سر و پاهایتان را تا برآمدگی مسح کنید.
آن شب چه زیبا با من سخن می گفت.
آهنگ کلامش مثل علی بود.
ای محمد، دستت را بلند کن می خواهم چیزی که از ناحیه راست عرشم جاری است به تو بدهم.
و آب فرو ریخت.
دست راستم را بلند کردم و قدری از آن آب را برگرفتم.
سپس ندا آمد: ای محمد، با آبی که گرفتی صورتت را بشوی؛ چرا که می خواهی با آن به عظمت من نگاه کنی.
سپس دست راست و چپ خود را از آرنج بشوی؛ چرا که می خواهی با آن دو، کلام مرا بگیری، آنگاه با آنچه در دستت باقی مانده است سرت را و پایت را تا بر آمدگی مسح کن؛ چرا که می خواهم برکت را بر تو فرود آورم و گامهایت را بر جایی بگذارم که احدی پیش از تو به آنجا گام ننهاده و پس از این هم، نخواهد نهاد.(70)
تنها این شب معراج نبود که خداوند وضو را به من تعلیم داد. در زمین هم، همان اوائلی که به نبوت برگزیده شدم، روزی جبرئیل بر من فرود آمد.
جامی لبریز از آسمان برایم آورده بود.
به من گفت: ای محمد! برخیز و برای نماز وضو بگیر. آنگاه وضو گرفتن را از ناحیه خدا به من تعلیم داد.(71)

وضوی مستحبی

وضو نور است، و مستحب است همیشه در همه حالات با وضو باشیم به چند نمونه از وضوهای مستحبی توجه کنیم:
1. وضو برای خواندن قرآن و همراه داشتن آن.
2. وضویی برای ورود به مساجد و مشاهد مشرفه و زیارت ائمه معصومین علیه السلام.
3. وضو گرفتن شخص جنب برای خوردن، و آشامیدن و خوابیدن.
4. وضو گرفتن در ایام قاعدگی برای نشستن در محل نماز و خواندن ذکر.(72)