فهرست کتاب


راه سبز (احکام ویژه دختران دوره دبیرستان)

ستاد اقامه نماز

احکام غسل

با کیفیت غسل کردن آشنا شوید، در اینجا به برخی از نکته های مهم اشاره می کنیم:
1. چیزهایی را که مانع رسیدن آب به بدن است ابتدا برطرف می کنیم و اگر پیش از این کار غسل کنیم، غسل، باطل است .(46)
2. در غسل، باید آب بر بدن جاری شود و تمام آن برسد ولی دست کشیدن لازم نیست.(47)
3. شستن لاله داخلی گوش و بین انگشتان پا واجب است ولی شستن جاهایی که دیده نمی شود مانند داخل گوش و بینی واجب نیست.
4. هنگام غسل پاهای خود را از زمین برداریم تا کف پاها هم آب برسد و شسته شود.
5. اگر در بین غسل کردن کاری که وضو را باطل می کند از انسان سر بزند، غسل او باطل نمی شود. ولی برای نماز باید وضو بگیرد.(48)
6. اگر کسی شک دارد که غسل کرده است یا نه، واجب است غسل کند.
7. کسی که غسل کرده و پس از غسل کردن شک می کند که غسل او صحیح بوده یا نه، لازم نیست دوباره غسل کند.(49)

8. پدیده قاعدگی

یسئلونک عن المحیض قل هو اذی(50)
(ای پیامبر صلی الله علیه و آله) از تو درباره عادت ماهیانه (زنان) می پرسند، نگو: آن یک نوع رنج است.
صدای گریه نوزاد، تبسم های نمکین، چنگ زدن ها و خوشمزگی هایش؛
همه چیزش زیبا و دوست داشتنی است.
او یک روح لطیف نیاز دارد تا زیبایی هایش را درک کند.
یک عاطفه عالی که او را با مهر بپروراند.
و یک احساس سرشار که خواسته هایش را لمس کند.
او یک مادرنیاز دارد.
این مادر است که با عشق و علاقه، رنج و زحمت و بارداری او را تحمل می کند.
عادت ماهیانه یا قاعدگی، اعلان آمادگی برای پرورش جنین و مادر شدن است.
این پدیده تازه و کاملا معمولی در سن 12 تا 13 سالگی برای دختران پیش می آید سطح داخلی رحم کنده می شود؛ ابتدا عروق منقبض و سپس منبسط و خونریزی شدید آغاز می شود و لایه ها در اثر نداشتن خون و از پا در آمدن کنده و خارج می گردد؛ اما خونی که لخته نمی گردد و به طور متوسط تا روز چهارم زیاد است، حرارت بدن در نیمه دوم قاعدگی بیشتر ولی فشار خون کمتر است.
در این ایام زن، بیمار نیست ولی ممکن است کم خون و عصبانی باشد و نتواند به خوبی کارهایش را انجام دهد. او نیاز به عواطف پدرانه و مادرانه دارد.(51)
البته چنانچه او به این حقیقت آگاه باشد که قاعدگی هرگز حالت بیماری نیست بلکه کاملا طبیعی و برای بدن او لازم است، بی شک می تواند طبق معمول و بدون ناراحتی و نگرانی به کار خود ادامه دهد بدون آنکه اطرافیان او متوجه شوند، ولی توجه به نظافت و جلوگیری از کارهای سنگین و خسته کننده در دوران قاعدگی بیش از هر زمان ضرورت دارد.(52)
به خونی که در ایام قاعدگی دیده می شود خون قاعدگی یا خون حیض گفته می شود. این خون دارای نشانه های زیر است:
1. سرخ و بعضی اوقات مایل به سیاه است.
2. غالبا گرم بوده و با فشار و سوزش همراه است.
3. مدت آن از سه روز کمتر و از ده روز بیشتر نیست.
4. خونریزی در سه روز اول به طور مستمر می باشد.
5. فاصله دو حیض حداقل ده روز می باشد.
6. حداقل سن برای قاعدگی 9 سال قمری و حداکثر سن برای بانوان سیده 60 سال قمری و برای دیگران 50 سال قمری است.(53)

تشخیص کامل

زن خونریزی های دیگری نیز دارد مانند خون استحاضه و خون نفاس از این رو برای تشخیص کامل خون حیض باید دقت های زیر را به کار بندند:
چهار گروه از بانوان باید دقت کنند اگر خونی را می بینند که نشانه خون حیض را داراست باید آن را حیض به حساب آورند، وگرنه حیض نیست.
1. کسانی که برای اولین بار خونریزی آنها شروع شده است.
2. کسانی که خونریزی آنها سابقه دارد ولی هنوز تعداد روزها و زمان آن مشخص و منظم نیست.
3. کسانی که تنها تعداد روزهای خونریزی آنها مشخص و معین است.
4. کسانی که خونریزی آنها مشخص و معین بوده ولی تاکنون آن نظم را فراموش کرده اند.
دو گروه دیگر از بانوان، باید از ابتدای خونریزی آن را حیض به حساب آورند.
1. کسانی که تعداد و روزها و زمان خونریزی آنها مشخص و معین است.
2. کسانی که تعداد روزهای خونریزی آنها مشخص نیست ولی وقت آن منظم است.(54)