فهرست کتاب


شرح حال و زندگی محدثین شیعه

مرکز غدیر‏‏‏

خاندان اشعری

خاندان اشعری از بزرگ ترین و سرشناس ترین خاندان های شهر قم می باشد. اجداد آنها از یمن به مکه مهاجرت کردند و از آنجا به حمایت از رسول خدا به مدینه رفته و از آنجا به کوفه رفتند.
جدّ آنها «ابو عامر» در غزوات متعددی شرکت کرد و در جنگ حنین به شهادت رسید.
پدر بزرگ احمد، عیسی بن عبد الله، از اصحاب امام جعفر صادق علیه السلام بود و آن حضرت به او فرمودند: «تو از ما اهل بیت هستی.»
پدر احمد، محمد بن عیسی، چهره ای برجسته و از هیبت و مقام و منزلتی خاص در میان مردم برخودار بود و از اصحاب امام رضا و امام جواد علیهماالسلام به شمار می آمد.
عموی احمد، عمران نام داشت. امام جعفر صادق علیه السلام درباره او می فرمود: «این شخص از خاندان بزرگی است و هیچ ستمگری قصد آنان را نمی کند مگر آنکه خداوند او را در هم می شکند.»
احمد پسر عمویی داشت به نام مرزبان. امام رضا علیه السلام روزی به او گفت: «نام تو جزء شیعیان من است.»

شخصیت

احمد بن محمد بن عیسی از برجسته ترین شخصیت های علمی دوران خود بود. او رییس و بزرگ شهر قم بود و از احترام خاصی در نزد مردم قم برخوردار بود.
ابو جعفر نزد علما و فقهای شیعه نیز از مقام و منزلت خاصی برخوردار بود و از راویان بزرگ شیعه به شمار می آید. او به خدمت امام رضا و امام جواد و امام هادی علیهم السلام نیز رسیده بود و روایات فراوانی از ائمه نقل کرده است.
نام او در سند 2290 روایت آمده است. شیخ طوسی و نجاشی و ابن داود و علامه حلی درباره او می گویند: «او بزرگ اهل قم و چهره سرشناس و فقیه و دانشمند آنان و رئیس شهر قم بود و به نمایندگی از مردم شهر در برابر سلطان و یا حکومتهای دوران قرار می گرفت.»

اساتید

ابو جعفر اشعری علاوه بر امام جواد و امام هادی علیهماالسلام از بسیاری از روات بزرگ شیعه نیز روایت نقل می کند مانند: پدرش محمد بن عیسی اشعری، حسین بن سعید، نضر بن سوید، علی بن نعمان، صفوان بن یحیی، محمد بن ابی عمیر، محمد بن اسماعیل، عثمان بن عیسی، حماد بن عثمان و قاسم بن محمد.