فهرست کتاب


شرح حال و زندگی محدثین شیعه

مرکز غدیر‏‏‏

اساتید و مشایخ

ابن بطریق از عده زیادی از علمای شیعه و سنی روایت نقل می کند و در کتاب های خویش نام آنها را با مشخصات کامل آورده است.
از جمله اساتید او:
1 - شیخ عماد الدین طبری مؤلف کتاب بشارة المصطفی.
2 - ابن شهر آشوب مازندرانی،صاحب کتاب مناقب.
3 - اقبال بن مبارک عکبری واسطی از علمای اهل سنت در قرن ششم. ابن بطریق صحیح بخاری را از او نقل کرده است.
4 - عبد الله بن منصور باقلانی از علمای اهل سنت که صحیح مسلم و بخاری را از او نقل کرده است.
5 - ابو عبد الله، احمد طاهر که واسطه او در نقل مسند احمد است.
6 - یحیی بن محمد واعظ بغدادی که تفسیر ثعلبی را بواسطه او نقل کرده است.

شاگردان

1 - علی بن یحیی، فرزند بزرگوار او
2 - علی بن یحیی خیاط که از شاگردان ابن ادریس هم هست
3 - فخار بن معد علوی موسوی
4 - سید محمد بن ابی هاشم علوی
5 - محمد بن عبد الله بن زهرة، برادر زاده ابو المکارم ابن زهره صاحب کتاب الغنیة

تألیفات

از مهم ترین افتخارات علما و دانشمندان بزرگ علاوه بر شاگردان تربیت شده بدست آنها، کتاب هایی است که آنان نگاشته اند و برای آیندگان به یادگار گذارده اند.
اهمیت تألیفات بزرگان زمانی بیشتر خودنمایی می کند که شرایط حاکم بر جامعه آن روز را مطالعه کنیم، چرا که در اکثر زمان ها و کشورهای اسلامی، شیعیان همواره تحت فشار بوده و از حداقل امکانات نیز محروم بوده اند؛ با این حال هر یک از بزرگان ده ها عنوان کتاب با تحقیق و دقت بسیار بالا در کارنامه خود دارند.
شیخ بزرگوار ابن بطریق حلی نیز تألیفاتی دارد که حکایت از دقت و وسعت اطلاعات او در علوم مختلف دارد.
بیشتر کتب او جمع بین روایات و نظرات شیعه و سنی است و بعضی از آنها فقط از منابع اهل سنت جمع آوری شده اند.
از جمله تألیفات ابن بطریق عبارتند از:
1 - العمدة
2 - تصفح الصحیحین فی تحلیل المتعتین که مقصود متعه نکاح و متعه حج است (حج تمتع)
3 - خصائص الوحی المبین فی مناقب أمیر المؤمنین علیه السلام
4 - الرد علی أهل النظر فی تصفح أدلة القضاء و القدر
5 - اتفاق صحاح الأثر فی إمامة الأئمة الإثنی عشر
6 - المستدرک المختار فی مناقب وصی المختار ، این کتاب را به عنوان مستدرک و تتمه کتاب العمدة نوشته است.
7 - عیون الأخبار
8 - سؤال أهل حلب
9 - رجال الشیعة و...