فهرست کتاب


شرح حال و زندگی محدثین شیعه

مرکز غدیر‏‏‏

ولادت

یحیی بن حسن بن حسین اسدی حلّی، معروف به ابن بطریق حلی، در سال 533 هجری در شهر حله به دنیا آمد.

خاندان

آل بطریق از خاندان های بزرگ و سرشناس حله می باشند. گرچه ابن بطریق از حله به بغداد مهاجرت نمود اما او را هم از بزرگان حله می دانند.
آنچه از علمای منسوب به این خاندان در دست داریم شامل سه نفر می باشد:
1 - یحیی بن حسن بن بطریق صاحب کتاب العمدة و کتب دیگر.
2 - علی بن یحیی، معروف به ابو الحسن کاتب که فرزند ابن بطریق بوده و از او اجازه نقل روایت دارد و کتب پدر را نیز به دیگران اجازه داده است.
او از فقها و اصولیون نام آور زمان خویش بوده و در ادبیات و شعر نیز تبحر داشته و اشعار زیبایی از او به یادگار مانده است.
علی در سال 642 هجری، یعنی 42 سال بعد از وفات پدر در شهر بغداد از دنیا رفت.
3 - محمد بن یحیی، فرزند دیگر ابن بطریق، که او نیز از بزرگان و علمای فاضل شیعه بوده است.

اساتید و مشایخ

ابن بطریق از عده زیادی از علمای شیعه و سنی روایت نقل می کند و در کتاب های خویش نام آنها را با مشخصات کامل آورده است.
از جمله اساتید او:
1 - شیخ عماد الدین طبری مؤلف کتاب بشارة المصطفی.
2 - ابن شهر آشوب مازندرانی،صاحب کتاب مناقب.
3 - اقبال بن مبارک عکبری واسطی از علمای اهل سنت در قرن ششم. ابن بطریق صحیح بخاری را از او نقل کرده است.
4 - عبد الله بن منصور باقلانی از علمای اهل سنت که صحیح مسلم و بخاری را از او نقل کرده است.
5 - ابو عبد الله، احمد طاهر که واسطه او در نقل مسند احمد است.
6 - یحیی بن محمد واعظ بغدادی که تفسیر ثعلبی را بواسطه او نقل کرده است.