فهرست کتاب


شرح حال و زندگی محدثین شیعه

مرکز غدیر‏‏‏

سخنان علما

نجاشی
نجاشی درباره حسین بن بسطام به نقل از ابو عبد الله بن عیاش جوهری می گوید:«حسین بن بسطام ابن شاپور زیات به همراهی برادرش ابو عتاب کتابی در علم طب نگاشته است که دارای نکات سودمند فراوانی است. آنان در این کتاب به بیان طب از راه مواد غذایی و فواید آن و همچنین از راه ادعیه پرداخته اند.
حسین شخصیتی اهل علم بوده و از ادبیاتی قوی برخوردار بود و قدرت شعر و خط زیبایی داشت.
خداوند او را رحمت فرماید. وی در سال 401 هجری درگذشته است.»
آقا بزرگ تهرانی
آقا بزرگ تهرانی می فرماید:«حسین بن بسطام بن شاپور و برادرش ابو عتاب عبد الله بن بسطام بن شاپور صاحب کتاب طب الأئمة می باشند».
سید محسن امین
سید محسن امین، صاحب کتاب ارزشمند أعیان الشیعة در این باره می فرماید:«عبد الله و حسین، دو فرزند بسطام بن شاپور زیات، کتابی در طب ائمه علیهم السلام نگاشته اند که مجموعه روایاتی درباره خواص خوردنی ها و آشامیدنی ها و دعا برای رفع امراض می باشد.»
سید حسن امین
سید حسن امین هم می گوید: «حسین بن بسطام بن شاپور زیات و برادرش ابو عتاب عبد الله بن بسطام بن شاپور هر دو از علمای شیعه و از قدمای اصحاب می باشند.
آنها کتابی در علم طب به نام طب الأئمة نگاشته اند و در آن از جابر بن حیان از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده اند».

ابن بطریق حلی

ولادت

یحیی بن حسن بن حسین اسدی حلّی، معروف به ابن بطریق حلی، در سال 533 هجری در شهر حله به دنیا آمد.