فهرست کتاب


شرح حال و زندگی محدثین شیعه

مرکز غدیر‏‏‏

عبد الله و حسین ابنا بسطام

ولادت

ابو عتاب، عبد الله بن بسطام بن شاپور زیات نیشابوری و برادرش حسین بن بسطام بن شاپور زیات نیشابوری (درگذشت 401 هجری)، دو تن از راویان بزرگ شیعه در قرن چهارم هجری می باشند.

خاندان بسطام

خاندان بسطام از روات معتبر شیعه و خاندانی اهل علم بودند که روایات اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام را نقل کرده و به دست دیگر فقهای شیعه رسانده اند.
ابو العباس بن عقده نام آنان را در کتاب رجال خود آورده است.
نجاشی در این باره می فرماید: «بسطام بن شاپور و برادرانش زکریا و زیاد و حفص همه شخصیت هایی مورد اطمینان می باشند و روایاتی از امام جعفر صادق و امام موسی کاظم علیهماالسلام روایت کرده اند».