فهرست کتاب


شرح حال و زندگی محدثین شیعه

مرکز غدیر‏‏‏

شخصیت

وی از شخصیت های بزرگ علمی دوران خود به شمار می آمد. ابن ندیم می گوید: «حسین بن سعید اهوازی اهل کوفه و عالم ترین شخصیت زمان خود بود.
اطلاع گسترده و فراوانی از علم فقه و روایات و احادیث و مناقب و فضایل خاندان رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم داشت و از علوم فراوانی از معارف شیعه بهره مند بود.»

سفر به اهواز

وی همراه برادرش حسن بن سعید اهوازی برای نشر تعالیم اسلام و معارف آل رسول به اهواز سفر کرد و از برتری آل محمد صلی الله علیهم با زبان و قلم خود سخن گفت و در این راه از هیچ کوششی فروگذار نکرد و نهایت سعی و تلاش خود را در این راه به عمل آورد و بسیاری از مردم را از علاقه مندان و شیفتگان محمد و آل محمد گردانید.
شخصیت های فراوانی مانند: اسحاق بن ابراهیم حضینی و علی بن رسان و علی بن مهزیار و عبد الله بن محمد حضینی را خدمت امام رضا علیه السلام برد و از یاران و شیفتگان و شیعیان آن حضرت گردانید.

سفر به قم

حسین بن سعید بعد از وفات برادر ارجمندش حسن بن سعید، یار دیرین و پشتیبان خود را از دست داد.
او پس از این واقعه به شهر قم سفر کرد تا با ارتباط با دیگر روات بزرگ شیعه در آن دیار، هم از آنها بهره ببرد و هم آثار خود را از فراموشی نجات بخشد.
در قم به منزل حسن بن ابان رفت و شخصیتهای فراوانی از بزرگان قم به استقبال او آمدند و از روایات او بهره مند گشتند و سرانجام در همان شهر هم به دیار دوست سفر کرد و دیده از این جهان فرو بست.