فهرست کتاب


شرح حال و زندگی محدثین شیعه

مرکز غدیر‏‏‏

شاگردان

از جمله شاگردان قطب راوندی عبارتند از:
1 - نصیر الدین حسین بن سعید راوندی، فرزند ایشان
2 - ظهیر الدین محمد بن سعید راوندی، دیگر فرزند او
3 - قاضی احمد بن علی بن عبد الجبار طوسی
4 - قاضی جمال الدین علی بن عبد الجبار طوسی
5 - فقیه علی بن محمد مدائنی
6 - فقیه عزالدین محمد بن حسن علوی بغدادی
7 - زین الدین ابو جعفر محمد بن عبد الحمید بن محمود دعویدار
8 - رشید الدین محمد بن علی بن شهر آشوب مازندرانی
9 - شیخ منتجب الدین

تألیفات

آثار قطب الدین به بیش از 60 جلد می رسد که در علوم گوناگون و معارف اسلامی نگاشته شده و از آن جمله اند:
1 - فقه القرآن
2 - شرح آیات الأحکام
3 - إحکام الأحکام
4 - الاختلاف بین المفید و المرتضی فی بعض المسائل الکلامیة
5 - أسباب النزول
6 - الأغراب فی الإعراب
7 - ألقاب الرسول و فاطمة و الأئمة علیهم السلام
8 - الإنجاز فی شرح الإیجاز فی الفرائض
9 - تهافت الفلاسفة
10 - جواهر الکلام فی شرح مقدمة الکلام

وفات

قطب راوندی در سال 573 هجری در شهر قم دیده از جهان فرو بست و اکنون قبر مطهرش در صحن بزرگ حرم حضرت معصومه علیهاالسلام قرار دارد.