فهرست کتاب


شرح حال و زندگی محدثین شیعه

مرکز غدیر‏‏‏

تألیفات

علی بن ابراهیم دارای تألیفات فراوانی است از جمله:
1 - نوادر القرآن
2 - ناسخ و منسوخ
3 - قرب الإسناد
4 - الشرایع
5 - الحیض
6 - التوحید و الشرک
7 - فضائل أمیر المؤمنین علیه السلام
8 - المغازی
9 - الأنبیاء
10 - المشذر
11 - المناقب
12 - اختیار القرآن

ابو الصلاح حلبی

ولادت

شیخ تقی الدین بن نجم الدین بن عبید الله بن عبد الله بن محمد، معروف به ابو الصلاح حلبی اهل شامات است.
در برخی تعبیرات نیز از او به تقی بن نجم بن عبد الله حلبی یاد کرده اند.
تاریخ ولادت او همانند بسیاری از دیگر بزرگان فقه و ادب و علم، درست مشخص نیست و با مسلم گرفتن تاریخ وفات او، احتمالاً ولادت او حدود سال 347 هجری در اواسط سده چهارم هجری می باشد.
نام او تقی بن نجم الدین بن عبید الله حلبی و شهرتش «تقی الدین» فقیه بزرگوار و شیخ جلیل القدر، فاضل، محدث، مفسر، ثقه و مورد اعتماد و یکی از بزرگان و مشایخ امامیه درسده پنجم می باشد. او به مقام علمی و منزلتی بس شامخ نائل آمد.
او شاگرد سید مرتضی و پس از درگذشت او، شاگرد شیخ طوسی بوده است.
در«ریحانة الأدب» می نویسد که او شاگرد سلار بن عبدالعزیز نیز بوده است. اگر این نسبت درست باشد، می بایست ابوالصلاح سه طبقه را شاگردی کرده باشد.
کتاب معروف او در فقه، «الکافی» است.