فهرست کتاب


شرح حال و زندگی محدثین شیعه

مرکز غدیر‏‏‏

شهر قم

قم از دیر باز پایگاه شیعیان محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم بوده است و چهره های فراوانی در این شهر درخشیده اند که حافظان و پاسداران معارف ائمه معصومین علیهم السلام بوده اند.
یکی از این چهره ها محمد بن حسن صفار می باشد. او را به عنوان یکی از چهره های سرشناس شیعه در شهر قم می شناسند که با حفظ و نقل روایات، خدمت بزرگی به جهان تشیع نموده و شخصیتهایی همچون کلینی با نقل روایات او تلاش او را به نتیجه رسانده است.

وفات

سرانجام پس از عمری خدمت به علوم آل محمد صلوات الله علیهم در سال 290 هجری و در شهر قم به دیار باقی شتافت.

سید احمد بن طاووس