فهرست کتاب


شرح حال و زندگی محدثین شیعه

مرکز غدیر‏‏‏

دوران زندگی

صفار در دورانی زندگی می کرد که ظلم و جنایت و خفقان بنی عباس به نهایت خود رسیده بود.
بسیاری از شیعیان و یاران ائمه علیهم السلام در زندان ها و شکنجه گاه ها به سر می بردند و حتی امامان معصوم نیز در خانه های خود تحت مراقبت و نظر به سر می بردند و به این دلیل به امام حسن عسکری علیه السلام عسکری می گویند که آن حضرت را در منطقه نظامی تحت نظر داشتند و در آنجا سکونت داده بودند.
صفار یکی از چهره های درخشان آن روزگار است که با استفاده های فراوان از شخصیت های علمی آن زمان و نوشتن نامه های خصوصی و مخفیانه خدمت امام حسن عسکری علیه السلام خود را به آن حضرت مرتبط می کرد و شیعیان را از نور وجود ایشان بهره مند می ساخت.

شهر قم

قم از دیر باز پایگاه شیعیان محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم بوده است و چهره های فراوانی در این شهر درخشیده اند که حافظان و پاسداران معارف ائمه معصومین علیهم السلام بوده اند.
یکی از این چهره ها محمد بن حسن صفار می باشد. او را به عنوان یکی از چهره های سرشناس شیعه در شهر قم می شناسند که با حفظ و نقل روایات، خدمت بزرگی به جهان تشیع نموده و شخصیتهایی همچون کلینی با نقل روایات او تلاش او را به نتیجه رسانده است.

وفات

سرانجام پس از عمری خدمت به علوم آل محمد صلوات الله علیهم در سال 290 هجری و در شهر قم به دیار باقی شتافت.