فهرست کتاب


شرح حال و زندگی محدثین شیعه

مرکز غدیر‏‏‏

شخصیت علمی

او یکی از اعجوبه های روزگار خود بود. در فقه، اصول، کلام، منطق، فلسفه، رجال و... کتاب نوشته است. در حدود صد کتاب از آثار خطی یا چاپی او شناخته شده که بعضی از آنها مانند «تذکرة الفقهاء» به تنهایی کافی است که نبوغ او را نشان دهد.
علامه حلی در فقه، شاگردِ دایی خود محقق حلی و در فلسفه و منطق، شاگرد خواجه نصیر الدین طوسی بوده است و فقه تسنن را نزد علمای تسنن تحصیل کرده است.

اساتید

1 - خواجه نصیر الدین طوسی
2 - محقق حلی
3 - شیخ سدید الدین یوسف (پدر گرامیش)
4 - سید احمد بن طاووس
5 - سید علی بن طاووس
6 - ابن میثم بحرانی
7 - شیخ نجیب الدین یحیی بن سعید
8 - شیخ تقی الدین عبد الله بن جعفر بن علی صباغ حنفی

شاگردان

از جمله پرورش یافتگان مکتب علامه حلی می توان به:
1 - فرزند بزرگوارش فخر الدین محمد
2 - شیخ ابو الحسن مزیدی
3 - قطب الدین رازی، شارح شمسیه
4 - سید احمد بن ابراهیم بن زهره
و... اشاره نمود.