فهرست کتاب


شرح حال و زندگی محدثین شیعه

مرکز غدیر‏‏‏

تحصیلات

او در یک خانواده علمی و روحانی متولد شد. از اوان کودکی به تحصیل علم و کسب کمال پرداخت. ادبیات عرب و علوم مقدماتی و متداول عصر را در حله نزد پدر دانشمندش و سایر علمای بزرگ آن منطقه، همچون دایی بزرگوارش محقق حلی و پسر عموی مادرش شیخ نجیب الدین یحیی بن سعید و سید احمد بن طاووس و رضی الدین علی بن طاووس و حکیم مشهور ابن میثم بحرانی مؤلف «شرح نهج البلاغه» آموخت.
هنوز به بلوغ نرسیده بود که از تحصیل علوم مقدماتی فراغت یافت و به مقام عالی اجتهاد نایل آمد و از همان روزها آوازه فضل و نبوغ و هوش سرشار او همه جا طنین افکند و آینده بسیار درخشانی را به او نوید داد.

روزگار علامه حلی

علامه در زادگاه خود رشد کرد و همانجا به ادامه تحصیل مشغول گردید. در آن زمان کشور ایران در آتش بیداد دودمان چنگیزخان مغول می سوخت.

شخصیت علمی

او یکی از اعجوبه های روزگار خود بود. در فقه، اصول، کلام، منطق، فلسفه، رجال و... کتاب نوشته است. در حدود صد کتاب از آثار خطی یا چاپی او شناخته شده که بعضی از آنها مانند «تذکرة الفقهاء» به تنهایی کافی است که نبوغ او را نشان دهد.
علامه حلی در فقه، شاگردِ دایی خود محقق حلی و در فلسفه و منطق، شاگرد خواجه نصیر الدین طوسی بوده است و فقه تسنن را نزد علمای تسنن تحصیل کرده است.