فهرست کتاب


شرح حال و زندگی محدثین شیعه

مرکز غدیر‏‏‏

اساتید

سید در محضر بزرگان عصر خویش به کسب علم و ادب و معنویت پرداخت. از جمله اساتید اویند:
1 - پدر بزرگوارش موسی بن جعفر
2 - جدش ورام بن ابی فراس
3 - ابن نما حلی
4 - فخار بن معد موسوی

شاگردان

از جمله پرورش یافتگان مکتب سید ابن طاووس می توان به:
1 - سدید الدین حلی، پدر علامه حلی
2 - علامه حلی
3 - حسن بن داود حلی صاحب رجال
4 - عبد الکریم بن احمد بن طاووس، برادر زاده او
5 - علی بن عیسی إربلی و... اشاره نمود.

تألیفات

ابن طاووس حدود 50 تألیف دارد که بسیاری از آنها در موضوعات ادعیه و زیارات است.
سید کتابخانه ای غنی داشته که حدود 1500 کتاب در آن وجود داشته و در تألیف کتابهای خویش از آنها استفاده می برده است. بسیاری از کتب مرجع سید در طول زمان از بین رفته و تنها منبع اطلاع ما از آنها، نوشته های امثال سید ابن طاووس است و این نکته ارزش تألیفات سید را دوچندان می کند.
از جمله تألیفات سید است:
1 - ده جلد کتاب «المهمات و التتمات» که هر یک با عنوان مستقل چاپ شده است از جمله: فلاح السائل، زهرة الربیع، جمال الأسبوع، إقبال الأعمال و...
سید این کتب را به عنوان تتمه مصباح المتهجد شیخ طوسی نوشته است.
2 - کشف المحجة لثمرة المهجة، کتابی اخلاقی است و شامل وصیتهای سید به فرزندانش می باشد و مراحل مختلف زندگی خویش را هم در آن ذکر کرده است.
3 - مصباح الزائر و جناح المسافر
4 - الملهوف علی قتلی الطفوف
5 - مهج الدعوات و منهج العنایات و...