فهرست کتاب


شرح حال و زندگی محدثین شیعه

مرکز غدیر‏‏‏

وفات

چراغ عمر علامه مجلسی پس از 73 سال نور افشانی در شب 27 رمضان سال 1110 هجری در شهر اصفهان خاموش گشت و جهان از فیض وجود این عالم گرانمایه محروم شد.
علامه هنگام مرگ کارهای نیمه تمامی داشت که موفق به اتمام آنها نشد از قبیل تکمیل بحار الأنوار، نوشتن مستدرک البحار و... گرچه پس از ایشان شاگردان و ادامه دهندگان این راه پر فروغ خدمات ارزشمندی ارائه نمودند، اما جای خالی یک عالم فرزانه را هیچکس و هیچ چیز پر نمی کند.

حسن بن ابی الحسن دیلمی

ولادت

تاریخ ولادت ابو محمد، حسن بن ابی الحسن دیلمی دقیقا مشخص نشده، اما به طور حتم، از علمای قرن هشتم هجری است.
بعضی نام او را چنین گفته اند: حسن بن ابی الحسن بن محمد دیلمی، که محمد نام جد آن بزرگوار است. بعضی دیگر گفته اند: حسن بن ابی الحسن، محمد دیلمی که محمد را نام پدر او دانسته اند و کنیه اش را ابو الحسن.
صاحبان تراجم و علمای رجال پیرامون این مسئله بسیار بحث و مناظره کرده اند.
اما گذشته از تمام بحث ها نظریه صحیح این است که: «محمد» نام جد آن بزرگوار است نه پدر او و صحیح این است: حسن بن ابی الحسن بن محمد دیلمی.
دلیل ما بر این مدعا آن است که مصنف در کتاب شریف اعلام الدین، ص 97 می فرماید: «یقول العبد الفقیر إلی رحمة الله و عفوه، الحسن بن علی بن محمد بن الدیلمی تغمده اللّه برحمته و مسامحته و غفرانه، جامع هذا المجموع...»
از این عبارت به وضوح پیدا است که نام او حسن، نام پدر او علی، و نام جد او محمد است و کنیه ابو الحسن کنیه رایج برای نام علی است نه محمد.