فهرست کتاب


شرح حال و زندگی محدثین شیعه

مرکز غدیر‏‏‏

اساتید

محدث نوری از محضر درس علمای بزرگی بهره برده مانند:
1 - مولی محمد علی محلاتی
2 - شیخ عبد الرحیم بروجردی
3 - شیخ عبد الحسین تهرانی
4 - شیخ مرتضی انصاری
5 - میرزای شیرازی
6 - فتح علی سلطان آبادی

شاگردان

علمای بزرگی نیز از محضر درس او بهره برده اند از جمله:
1 - شیخ عباس قمی صاحب مفاتیح الجنان
2 - آقا بزرگ تهرانی صاحب کتاب ارزشمند الذریعه
3 - علامه شیخ علی بن ابراهیم قمی
4 - مولی محمد تقی قمی باوزئیری
5 - شیخ اسماعیل ابن شیخ محمد باقر اصفهانی

تألیفات

محدث نوری دارای تألیفات ارزشمندی است که اینک به برخی از آنها اشاره می کنیم:
1 - مستدرک الوسائل،این کتاب مشهورترین و بزرگترین تألیف محدث نوری است.
وی با جمع آوری بیش از 23 هزار روایت که در وسائل الشیعه شیخ حر عاملی نیامده، مجموعه ای گران بها و ارزشمند برای شیعه و جهان اسلام به یادگار نهاده است.
2 - دار السلام فیما یتعلق بالرؤیا و المنام
3 - جنة المأوی فیمن فاز بلقاء الحجة علیه السلام
4 - الفیض القدسی در احوال علامه مجلسی
5 - الصحیفة الثانیة العلویة
6 - الصحیفة الرابعة السجادیة
7 - النجم الثاقب در حالات امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف به فارسی
8 - الکلمة الطیبة(به فارسی)
9 - کشف الأستار
10 - سلامة المرصاد
11 - لؤلؤ و مرجان در شرایط روضه خوان
12 - تحیة الزائر
13 - البرکات الأحمدیة
14 - ظلمات الهاویة فی مثالب معاویة
15 - شاخه طوبی
16 - الأربعونیات
17 - مستدرک مزار البحار و...