فهرست کتاب


شرح حال و زندگی محدثین شیعه

مرکز غدیر‏‏‏

زیارت امام حسین(ع)

یکی از سنتهایی که در زمان شیخ انصاری رواج داشت زیارت امام حسین علیه السلام با پای پیاده بود. بسیاری از بزرگان و علما با پای پیاده به زیارت کربلا می رفتند؛ اما این سنت در زمان محدث نوری به فراموشی سپرده شده بود و از علائم فقر و نداری به شمار می آمد.
با عزم و همت محدث نوری این سنت نیز دوباره زنده شد. او چارپایانی را برای حمل بار کرایه می کرد و با پای پیاده با یاران و شاگردان خود به زیارت امام حسین علیه السلام می رفت.
آنها مسیر نجف تا کربلا را در سه شب می پیمودند. آنها صبح و عصر راه می رفتند و نیمه روز به استراحت و صرف غذا و خواندن نماز و دعا می پرداختند.
این کار آنها بسیار مورد استقبال مردم و علما و بزرگان قرار گرفت و جمعیت فراوانی به آنها ملحق شدند که گاهی تعداد خیمه های آنها به بیش از 30 خیمه بیست تا سی نفره می رسید.

اساتید

محدث نوری از محضر درس علمای بزرگی بهره برده مانند:
1 - مولی محمد علی محلاتی
2 - شیخ عبد الرحیم بروجردی
3 - شیخ عبد الحسین تهرانی
4 - شیخ مرتضی انصاری
5 - میرزای شیرازی
6 - فتح علی سلطان آبادی

شاگردان

علمای بزرگی نیز از محضر درس او بهره برده اند از جمله:
1 - شیخ عباس قمی صاحب مفاتیح الجنان
2 - آقا بزرگ تهرانی صاحب کتاب ارزشمند الذریعه
3 - علامه شیخ علی بن ابراهیم قمی
4 - مولی محمد تقی قمی باوزئیری
5 - شیخ اسماعیل ابن شیخ محمد باقر اصفهانی