فهرست کتاب


شرح حال و زندگی محدثین شیعه

مرکز غدیر‏‏‏

حادثه مکه

در سال 1088 هجری در آخرین سفر حج شیخ حُر عاملی، ترکهای تحت امر حکومت عثمانی عده ای ایرانی را به جرم اهانت به خانه خدا قتل عام کردند و در واقع بی احترامی به خانه خدا را بهانه ای برای قتل عام شیعیان اهل بیت علیهم السّلام قرار دادند.
شیخ حُر عاملی قبلاً به شیعیان گوشزد کرده بود که اینها در پی بهانه ای برای کشتار شما هستند و شما از خانه خدا خارج نشوید.
در این واقعه شیخ حُر توسط سید موسی بن سلیمان، یکی از اشراف مکه و از سادات حسنی نجات یافت و از طریق یمن به عراق رفت.

دربار شاه ایران

شیخ حُر عاملی در سفر خود به مشهد از شهر اصفهان عبور کرد و در آنجا با علمای شهر دیدار نمود و بسیار مورد احترام علمای اصفهان، بخصوص علامه مجلسی قرار گرفت.
علمای آن شهر دیداری نیز از دربار شاه سلیمان صفوی برای او ترتیب دادند. جریانی از ملاقات شیخ با شاه نقل شده که:
وقتی شیخ حر عاملی وارد مجلس شاه می شود، در جای مخصوص شاه می نشیند. هنگامی که شاه وارد جلسه می شود و می بیند شخصی در جای مخصوص او نشسته است ناراحت می شود و می پرسد ایشان کیست؟ جواب می دهند یکی از علمای بزرگ عرب به نام شیخ حُر عاملی است. شاه با تمسخر می پرسد فرق میان حُر و خر چقدر است؟
شیخ حُر عاملی به فارسی جواب می دهند «یک متکا»، یعنی شما خودتان هستید و باید کنار من بنشینید.
نکته جالبی که در این جریان است عظمت و جایگاه علمای شیعه در دربار صفوی است که جرأت می کردند این گونه با شاه سخن بگویند و این نشان دهنده نفوذی بود که علمای شیعه در دربار صفوی داشته اند.

بازگشت به مشهد

هنگامی که شیخ حُر عاملی به مشهد بازگشت از طرف شاه ایران منصوب به مقام «قاضی القضات» گردید و بعد از مدت کوتاهی از علمای بزرگ آن سامان گشت. او در مشهد مقدس جلسه درس و بحث تشکیل داده و شاگردان و علمای فراوانی را تربیت نمود.
مجلس درس شیخ حُر عاملی، مملو از طلاب مخلص و کوشا در طلب علوم آل البیت علیهم السّلام بود و او نیز همچون استادی مهربان به تربیت آنان پرداخت.
وی در آن شهر مقدس تألیفات ارزشمندی را نیز به نگارش در آورده است.