فهرست کتاب


شرح حال و زندگی محدثین شیعه

مرکز غدیر‏‏‏

نسب

شیخ حر عاملی از نوادگان حر بن یزید ریاحی است. او فرمانده سپاه یزید بود که به سپاه امام حسین علیه السلام ملحق شد و همچون یاری وفادار در رکاب آن حضرت به شهادت رسید و امام حسین علیه السلام درباره او فرمودند:«ترا نام نیکویی نهاده اند، تو در دنیا و آخرت حُرّ و آزاده هستی».

خاندان

شیخ حر عاملی در خاندانی اهل معرفت بزرگ شد.
خاندان آل حر خاندانی بزرگ و اصیل و ریشه دار بودند و فقها و دانشمندان بزرگی را پرورش داده اند.
پدر شیخ حر عاملی، شخصیتی فاضل، دانشمند، صالح، ادیب، فقیه، ثقه، حافظ و آگاه به فنون عربی و مورد مراجعه عموم مردم بود.
وی در سال 1062 هجری در راه مشهد مقدس درگذشت و در آن شهر به خاک سپرده شد.
عمویش شیخ محمد بن علی بن محمد حر عاملی دارای کتاب الرحله، حواشی و تعلیقات و فوائد و دیوان شعر بزرگی است.
پسر عمویش حسن بن محمد بن علی دانشمندی فاضل و ادیب بود. جدّش شیخ علی بن محمد حر عاملی، عالمی جلیل القدر و عابدی خوش اخلاق و اهل فضل و شعر و ادب بود.
جد پدرش شیخ محمد بن حسین حُر عاملی نیز اهل علم و دانش و افضل عصر خود در شرعیات بود کما اینکه فرزندش شیخ محمد بن محمد افضل عصر خود در عقلیات بود.

شخصیت علمی

شیخ حُر عاملی از برجسته ترین علمای شیعه در قرن یازدهم هجری به شمار می آید.
او دارای تألیفاتی ارزنده و شخصیتی مورد احترام نزد علمای شیعه است.
او یکی از چهره های بزرگی است که مذهب شیعه را با روایات اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام بیش از پیش غنی ساخت و آثاری را بعد از خود بر جای نهاد که سزاوار ستایش و تقدیر است.
وی یکی از حلقه های محکم و ارزشمند شیعه برای اتصال به روایات امامان معصوم و پیامبر اسلام صلوات الله علیهم است.