فهرست کتاب


شرح حال و زندگی محدثین شیعه

مرکز غدیر‏‏‏

شیخ طوسی

ولادت

ابو جعفر محمد بن حسن طوسی، معروف به «شیخ الطائفه»، در خراسان، در سال 385 هجری متولد شد.
او از ستارگان بسیار درخشان جهان اسلام است و در فقه و اصول، حدیث، تفسیر، کلام و رجال تالیفات فراوان دارد.

خاندان

خاندان شیخ طوسی تا چند نسل همه از علما و فقها بوده اند. پسرش شیخ ابو علی ملقب به «مفید ثانی» فقیه جلیل القدری است و بنا بر نقل مستدرک (ج 3، ص 498) کتابی به نام «أمالی» دارد و کتاب «النهایة» تالیف پدرش را نیز شرح کرده است.
مطابق نقل کتاب «لؤلؤة البحرین» دختران شیخ طوسی نیز فقیهه و فاضله بوده اند.
شیخ ابو علی فرزندی به نام «شیخ ابو الحسن» داشت که بعد از پدرش مرجعیت و ریاست حوزه علمیه به او منتقل گردید.
عماد طبری گفته است: اگر صلوات بر غیر انبیا روا بود، من بر این مرد صلوات می فرستادم.
او (پسر شیخ) در سال 540 هجری درگذشت.