فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

معصوم دهم:امام على بن موسى الرضا(علیه السلام)

مقام: امام هشتم (علیه السلام) . نام مبارك: على (علیه السلام) . لقب: رضا (علیه السلام) . كنیه: ابوالحسن (علیه السلام) . نام پدر: موسى (علیه السلام) . نام مادر: نجمه (تكتم). تاریخ ولادت: 11 ذیقعده سال 148 هجرى. محل ولادت: مدینه منوره. مدت امامت: 20 سال. مدت عمر شریف: 55 سال. تاریخ شهادت: آخر صفر 203 هجرى. سبب شهادت: انگور زهرآلود. محل شهادت: سناباد خراسان. محل دفن: خراسان. نام قاتل: مأمون لعنة اللّه علیه. تعداد فرزندان: 1 پسر و 1 دخترمى باشد.
شیخ صدوق از یزید بن سلیط روایت كرده است كه گفت: همراه جماعتى امام صادق(علیه السلام) را در راه مكّه ملاقات كردیم، در آن موقع به امام عرض نمودیم: پدر و مادرم فدایت، شما امامان پاكید و مرگ چیزى است كه كسى را از آن گریزى نمى باشد، پس نكته اى بفرمائید تا به واپسین ماندگان خود برسانم، حضرت فرمود: «آرى این ها فرزندان من هستند و این بزرگ ایشان است، و اشاره فرمود به پسرش موسى كاظم(علیه السلام) ، و در اوست علم، حلم، فهم، جود ومعرفت به آنچه مردم به آنها نیاز دارند در امورى از دین كه دچار اختلاف شده اند و در اوست حُسن خلق و حُسن جوار (خوش همسایگى) و او درى است از ابواب خداوند متعال و در او صفتى است بهتر از این ها.» عرض كردم: آن خصلت كدام است؟ فرمود: «خداوند عزّ و جلّ از او بیرون مى آورد دادرس و فریادرس این امّت را و نیز نور و فهم و حكم این مردم را، بهتر زائیده شده و بهتر نورسیده. پروردگار توسط او خون ها را محفوظ مى دارد، نزاع بین افراد را اصلاح مى كند، پراكنده ها را متّحد مى نماید، شكسته با او التیام مى یابد، برهنه پوشیده مى شود و گرسنه سیر مى گردد. امور خوفناك امنیّت پیدا مى كنند، مردمان مطیع فرمانش مى گردند، بهترین خلایق باشد در هر حال چه در حال كهولت و چه میان سالى و چه در سنین كودكى و جوانى و قبل از رسیدن به سنّ بلوغ، عشیره اش به سبب او، سیادت مى یابند. سخنش حكمت و سكوتش علم است براى مردم در آنچه دچار اختلاف گشته اند.»(3047) این است پیش بینى حضرت امام صادق(علیه السلام) درباره حضرت امام رضا(علیه السلام) .
زمانى كه نجمه به حضرت على بن موسى الرضا(علیه السلام) بارور گشت سنگینى حمل را حس نمى كرد و تسبیح، ذكر خداوند و تهلیل را از او مى شنید در حالى كه فرزندش در رحم بود. شیخ صدوق كه از طریق اسناد معتبر این نكات را به نقل از مادر امام، روایت كرده است اضافه مى كند: وى گفته است: چون چنین حالاتى را از درون خود گوش مى دادم دچار خوف و هراس گشتم و وقتى از خواب برمى خاستم دیگر صدایى به گوشم نمى رسید (زیرا وى اذكار مورد اشاره را هنگامى كه خواب بود از طفل خود مى شنید.)(3048)
میلاد مبارك
سرانجام روز پنج شنبه یازدهم ربیع الاول سال 153 هجرى و پنج سال بعد از شهادت ششمین فروغ امامت در شهر مدینه حضرت امام رضا(علیه السلام) دیده به جهان گشود. البتّه شیخ كلینى زمان این ولادت با سعادت را سال 148 هجرى ذكر كرده و این خبر را صحیح تر دانسته است.(3049) شیخ مفید نیز با این قول موافق است.(3050)
علاّمه مجلسى در بحارالانوار و كفعمى در مصباح منیر چنین نظرى دارند امّا ابن شهر آشوب سروى مازندرانى نقل نخست را مى پذیرد و مى افزاید آن را غیاث بن امید از اهل مدینه شنیده است.
در هر حال امام رضا(علیه السلام) در میان سى و چند فرزند حضرت موسى بن جعفر(علیه السلام) به عنوان بزرگترین آنها، دانشمندتر، شریف تر، مقدّس تر و زاهدتر، در این تاریخ مدینه را بوجود مبارك خویش غرق نور و سرور نمود.(3051)
با اعتماد به قول كلینى در الكافى و طبرسى در اعلام الورى، ولادت امام رضا(علیه السلام) به فاصله كمتر از یك ماه بعد از شهادت امام ششم رخ داده است و مؤیّد آن خبرى مى باشد كه از امام كاظم(علیه السلام) نقل گردیده است كه آن حضرت بارها خطاب به فرزندان خویش مى فرمود: «این برادر شما، على بن موسى «عالم آل محمد» است. راجع به امور دینى خود، از او بپرسید و هر چه مى گوید به ذهن خویش بسپارید چون من از پدرم جعفر بن محمد(علیه السلام) مكرّر مى شنیدم كه مى فرمود: عالم آل محمد در صلب توست و او همنام امیرالمؤمنین(علیه السلام) است و اى كاش من او را مى دیدم.»(3052)
آن روز كه این وجود مبارك بدنیا آمد، نسیمى از نور، زمین را از عطر میلادش روشن ساخت، عرشیان و فرشتگان مقدم مُنوّرش را گلباران كردند، آسمان شادمان و آیینه بندان و زمین زیر چتر خورشیدى در انتظار در آغوش كشیدن مردى از تبار رسول اكرم(صلى الله علیه و آله) پرتپش شده بود و آن روز خجسته نه تنها مدینه، حجاز كه جهان اسلام مواج از شفافى عشق شده و آسمان نورافشان گردید. لحظه ها بر قدوم این نوزاد كرنش نمودند. از اوج ملكوت تا سطح زمین، از كوه تا دشت، از بالا تا پایین با تابندگى جذّاب مهتاب و درخشش ستارگان، چراغانى شده بود. نور و سرور در حجاز خیره كننده، دل انگیز و دل پذیر بود، روزى كه خورشید هشتم بامداد سعادت و ابتهاج را اعلام داشت، فراز ملكوت لبخند مى زد. مردمان نیز شكرگزار بودند چرا كه مشیّت الهى بر این تعلق گرفته تا بر جهانیان منّت بگذارد و فروغى درخشان را به گیتى بیاورد. شخصیّتى مشعشع و مقدّس كه نمى توان او را در قالب الفاظ و مفاهیم محدود وصف كرد.
جوانه هاى جاوید
وقتى این كودك پا به عرصه وجود نهاد، حمیده مصفاة مادر او را ملقّب به طاهره نمود.(3053) امام هنگامى كه متولّد گردید، با دو دستش به مادر خویش تكیه نمود و سر خود را به سوى آسمان بالا برد و شهادت به یكتایى خداوند متعال، فرستاده اش و اوصیائش را بر زبان جارى نمود، همانگونه كه سنّت متداول در فرزندان ائمه است آن حضرت ختنه شده و ناف بریده پاى بر گیتى نهاد. پس از آن پدرش بر نجمه وارد گردید و فرمود: «اى نجمه! گوارایت باد این كرامت و لطفى كه از سوى پروردگارت مى باشد!» آنگاه حضرت، نوزاد را در آغوش گرفت، در گوش راستش اذان و در گوش چپش اقامه را زمزمه فرمود و با آب فرات كامش را برداشت و وى را به مادرش برگردانید و فرمود: «بگیرش كه همانا او باقى مانده خداوند بر روى زمین است.»(3054)
ابن بابویه به سند معتبر از محمد بن زیاد روایت كرده است كه وى گفت حضرت امام كاظم(علیه السلام) در روزى كه حضرت امام رضا(علیه السلام) متولّد گردید، فرمودند: «این فرزند من ختنه كرده و پاك و پاكیزه بدنیا آمد ولیكن ما تیغى بر موضع ختنه ایشان مى گردانیم از براى متابعت سنّت نبوى.» نقش خاتم آن حضرت «ما شاء اللّه لاقوة الا باللّه» و به روایتى «حسبى اللّه» بوده است. محدّث قمى مى گوید: این دو نقل با هم منافاتى ندارد زیرا آن حضرت را دو انگشتر بوده است؛ یكى از خودش و دیگرى از پدرش به وى به ارث رسیده بود. چنانچه كلینى از موسى بن عبدالرحمن روایت نموده است.(3055)
در خصوص فضایل و عبادت مادر امام نقل كرده اند در ایام شیرخوارگى حضرت، یادآور شد كس دیگرى را كه شیر دارد مشخّص كنند تا او را در این زمینه كمك كند. پرسیدند مگر شیر تو كم است؟ جواب داد: نه از این بابت مشكلى ندارم ولى در اثر اشتغال به شیردادن، از انجام نوافل و ذكرهاى مستحبّى بازمى مانم، بدین جهت نیروى كمكى مى خواهم تا از این امور بازنمانم.(3056)
مولودى امام رضا(علیه السلام)
خندید خورشید هشتم
دیشب به اذن خداوند، از شاخه سبز عصمت
یك سیب سرخ خجسته، افتاد در دست خلقت
سیبى ز باغ اهورا، چون سوره اى سرخ و زیبا
نامش علىّ بن موسى، نازل شد از عرش حكمت
دیشب در آئینه خاك، تابید نورى ز افلاك
افتاد در جان هستى، غوغا و شور قیامت
دیشب ملائك اذان گو، از آسمان مى گذشتند
با یك طبق از تبسّم، با یك طبق از بشارت
دیشب نسیمى بهشتى، آئینه ها را صفا داد
خندید خورشید هشتم، تكثیر شد نور و رحمت
شب رفت و صبح ظفر شد، خورشید دین جلوه گر شد
نور رضا منتشر شد، در هشت فصل رسالت
این واژه هاى زمینى، از وصف او ناتوانند
اى كاش بى واژه مى شد، مى كردم از او حكایت
بحر كرامات نورش، بحرى ست تا بى نهایت
دریا نمى گنجد آرى، در كوزه هاى عبارت
مولاى آیینه و آب، نور اهورایى و ناب
دستم به دامان نورت، من روسیاهم، شفاعت!(3057)
كوچه هاى خراسان
چشمه هاى خروشان تو را مى شناسند
موج هاى پریشان تو را مى شناسند
پرسش تشنگى را تو آبى، جوابى
ریگ هاى بیابان تو را مى شناسند
نام تو رخصت رویش است و طراوت
زین سبب برگ و باران، تو را مى شناسند
هم تو گل هاى این باغ را مى شناسى
هم تمام شهیدان، تو را مى شناسند
از نیشابور بر موجى از «لا»(3058) گذشتى
اى كه امواج طوفان، تو را مى شناسند
بوى توحید، مشروط بر بودن توست
اى كه آیات قرآن، تو را مى شناسند
گرچه روى از همه خلق پوشیده دارى
آن كه پیداى پنهان، تو را مى شناسند
اینك اى خوب! فصل غریبى سرآمد
چون تمام غریبان، تو را مى شناسند
كاش من هم عبور تو را دیده بودم
كوچه هاى خراسان تو را مى شناسند(3059)
ماه هشتم
اى كه مى آید از این گلدسته آواز دعایت
بوى گل مى آورد صبحى كه مى سازد صدایت
زیر ایوانت كبوتر در كبوتر، مى گذارم
دست هایم را مگر بالى بگیرد در هوایت
آسمان توس مى سوزد، اگر خاك مدینه
سر كند آواز غربت را به گوش آشنایت
من هزار آیینه از شب هاى چشم خود شنیدم
در بیابان آهوانى در طواف جاى پایت
كاشكى از آبىِ گلدسته بالاتر نشیند
بیرق سبزى كه دارد بوى سرخ كربلایت
من تو را اى ماه هشتم پنج نوبت مى سرایم
هفت بند تار و پودم مى شود شعرى برایت
آهو
كاش یك شب باز، مهمان دو چشمت مى شدم
ریزه خوار مشرق خوان دو چشمت مى شدم
كاش یك شب مى گذشتم از فراز چشم تو
گرم گل گشت خراسان دو چشمت مى شدم
كاش یك شب مى سرودم گنبد زرد تو را
فارغ از دنیا، غزل خوانِ دو چشمت مى شدم
صحن و ایوان تو، اى كاش جارو مى زدم
چون كبوترها، نگهبان دو چشمت مى شدم
ضامن آهوست، چشمان شهید روشنت
كاش آهوى بیابان دو چشمت مى شدم
كاش یك شب معرفت مى چیدم از چشمان تو
غرق در دریاى عرفان دو چشمت مى شدم
كاش یك شب مى شدم خیس نگاه سبز تو
شاهد اعجاز باران دو چشمت مى شدم
كاش یك شب نور مى نوشیدم از چشمان تو
مى درخشیدم، چراغان دو چشمت مى شدم
كاش یك شب مى شكستم چون دل پروانه ها
چون شقایق ها، پریشان دو چشمت مى شدم
حلقه یك شب مى زدم من بر ضریح زخم تو
زائر زخم گل افشان دو چشمت مى شدم
سخت شیرین است طعم روشنِ چشمان تو
كاش یك شب باز مهمان دو چشمت مى شدم(3060)
نسیم جنّت
نسیم قدسى! یكى گذر كن به بارگاهى كه لرزد آنجا
خلیل را دست، ذبیح را دل، مسیح را لب، كلیم را پا
نخست نعلین ز پاى بركن، سپس قدم نه به طور ایمن
كه در فضایش ز صیحه لن، فتاده بیهوش هزار موسى
ز آستانش ملائك و روح، رسانده بر عرش صداى سبّوح
به خاك راهش چو شاه مذبوح، رسل به ذلّت همى جبین سا
نسیم جنّت، وزان ز كویش، شراب تسنیم، روان ز جویش
حیات جاوید دمان ز بویش به جسم غلمان، به جان حورا
فلك به گردش، پى طوافش، ملك به نازش ز اعتكافش
ز سربلندى ندیده قافش، صداى سیمرغ، نواى عنقا
مهین مطاف شه خراسان، امین ناموس، ضمین عصیان
سلیل احمد، خلیل رحمان، علىِّ عالى، ولىِّ والا
بگو كه «نیّر» در آرزویت، كند ز هر گل، سراغ بویت
مگر فشاند پرى به كویت، چو مرغ جنّت به شاخ طوبا(3061)
در حرم قدس
دیده فرو بسته ام از خاكیان
تا نگرم جلوه افلاكیان
شاید از این پرده نوایى دهند
یك نفسم راه به جایى دهند
اى كه بر این پرده خاطر فریب
دوخته اى دیده حسرت نصیب
آب بزن چشم هوسناك را
با نظر پاك ببین پاك را
آن كه در این پرده، گذر یافته است
چون سحر از فیض نظر یافته است
***
خانه تن جایگه زیست نیست
در خور جان فلكى نیست، نیست
آن كه تو دارى سر و سوداى او
برتر از این پایه بوَد جاى او
چشمه مسكین نه هنرپرور است
گوهر نایاب به دریا در است
ما كه بدان دریا، پیوسته ایم
چشم ز هر چشمه فرو بسته ایم
پهنه دریا، چو نظرگاه ماست
چشمه ناچیز، نه دلخواه ماست
***
پرتو این كوكب رخشان نگر
كوكبه شاه خراسان نگر
آینه غیب نما را ببین
ترك خودى گوى و خدا را ببین
هر كه بر او نورِ «رضا» یافته است
در دل خود گنج رضا یافته است
سایه شه مایه خرسندى است
ملك «رضا» ملك رضامندى است
كعبه كجا طوف حریمش كجا؟
نافه كجا، بوى نسیمش كجا؟
خاك ز فیض قدمش زر شده
وز نفسش نافه معطّر شده
من كیَم؟ از خیل غلامان او
دست طلب سوده به دامان او
ذرّه سرگشته خورشید عشق
مرده ولى زنده جاوید عشق
شاه خراسان را دربان منم
خاك در شاهِ خراسان منم
***
چون فلك آیین كهن ساز كرد
شیوه نامردمى آغاز كرد
چاره گر از چاره گرى باز ماند
طایر اندیشه ز پروانه ماند
با دل رنجور و دل ناصبور
چاره از او خواستم از راه دور
نیم شب از طالع خندان من
صبح برآمد ز گریبان من
رحمت شه درد مرا چاره كرد
زنده ام از لطف دگر باره كرد
باده باقى به سبو یافتم
وین همه از دولت او یافتم(3062)

معصوم یازدهم:امام جواد (علیه السلام)

مقام: امام نهم. نام مبارك: محمد (علیه السلام) . لقب: جواد الائمه و تقى (علیه السلام) . كنیه: ابوجعفر (علیه السلام) . نام پدر: على (علیه السلام) . نام مادر: خیزران، سبیكه نوبیه. سال ولادت: 10 رجب. محل ولادت: مدینه منوره سنه 195 هجرى. مدت امامت: 17 سال. مدت عمر شریف: 25 سال. تاریخ شهادت: آخر ذیقعده سنه 220 هجرى. سبب شهادت: مسمومیت به زهر توسط امّ الفضل دختر مأمون. نام قاتل: معتصم. تعداد فرزندان: 3 پسر و 2 دخترمى باشد.
از آنجا كه حضرت جواد نخستین امامى بود كه در كودكى به منصب امامت رسید، طبعاً نخستین سؤالى كه در هنگام مطالعه زندگى آن حضرت به نظر مى رسد، این است كه چگونه یك نوجوان مى تواند مسئولیّت حسّاس و سنگین امامت و پیشوایى مسلمانان را بر عهده بگیرد؟ آیا ممكن است انسانى در چنین سنّى به آن حد از كمال برسد كه بتواند جانشین پیامبر خدا باشد؟ و آیا در امّتهاى پیشین چنین چیزى سابقه داشته است؟
در پاسخ این سؤال ها باید توجّه داشت: درست است كه دوران شكوفایى عقل و جسم انسان معمولاً حدّ و مرز خاصّى دارد كه با رسیدن آن زمان، جسم و روان به حدّ كمال مى رسند، ولى چه مانعى دارد كه خداوند قادر حكیم، براى مصالحى، این دوران را براى بعضى از بندگان خاصّ خود كوتاه ساخته، در سالهاى كمترى خلاصه كند. در جامعه بشریّت از آغاز تاكنون افرادى بوده اند كه از این قاعده عادى مستثنا بوده اند و در پرتو لطف و عنایت خاصّى كه از طرف خالق جهان به آنان شده است در سنین كودكى به مقام پیشوایى و رهبرى امتى نائل شده اند.
براى اینكه مطلب بهتر روشن شود ذیلاً مواردى از این استثناها را یادآورى مى كنیم:
1- قرآن مجید درباره حضرت یحیى(علیه السلام) و رسالت او و اینكه در دوران كودكى به نبوّت برگزیده شده است، مى فرماید: «و آتیناه الحكم صبیا؛ ما فرمان نبوّت را در كودكى به او دادیم.»(3063)
بعضى از مفسّران كلمه «حكم» را در آیه بالا به معناى هوش و درایت گرفته اند و بعضى گفته اند: مقصود از این كلمه، «نبوّت» است. مؤیّد این نظریه روایاتى است كه در كتاب اصول كافى نقل شده است. از آن جمله، روایتى از امام پنجم وارد شده است كه حضرت طى آن با تعبیر «حكم» در آیه مزبور، به «نبوّت» حضرت یحیى در خردسالى استشهاد مى كند و مى فرماید: پس از درگذشت زكریا، فرزند او یحیى كتاب و حكمت را از او به ارث برد و این همان است كه خداوند در قرآن مى فرماید: «یا یحیى خذ الكتاب بقوة و آتیناه الحكم صبیا؛ اى یحیى كتاب (آسمانى) را با نیرومندى بگیر، و ما فرمان نبوّت را در كودكى به او دادیم.»(3064)
2- با اینكه براى آغاز تكلّم و سخن گفتن كودك معمولاً زمانى حدود دوازده ماه لازم است، ولى مى دانیم كه حضرت عیسى(علیه السلام) در همان روزهاى نخستین تولّد زبان به سخن گشود و از مادر خود (كه به قدرت الهى بدون ازدواج باردار شده و نوزادى به دنیا آورده بود و به این جهت مورد تهمت و اهانت قرار گرفته بود) بشدّت دفاع كرد و یاوه هاى معاندین را با منطق و دلیل رد كرد، در صورتى كه این گونه سخن گفتن و با این محتوا، در شأن انسانهاى بزرگسال است. قرآن مجید گفتار او را چنین نقل مى كند: «(عیسى) گفت: بى شك من بنده خدایم، به من كتاب (آسمانى -انجیل-) عطا فرموده و مرا در هر جا كه باشم وجودى پربركت قرار داده است، و مرا تا آن زمان كه زنده ام به نماز و زكات توصیه فرموده و (نیز مرا) به نیكى در حقّ مادرم سفارش كرده و جبّار و شقى قرار نداده است.»(3065)
با توجه به آنچه گفته شد به این نتیجه مى رسیم كه قبل از امامان نیز، مردان الهى دیگرى از این موهبت و نعمت الهى برخوردار بوده اند و این امر اختصاص به امامان ما نداشته است.
گفتار امامان در این زمینه
از بررسى تاریخ زندگانى امامان استفاده مى شود كه این مسئله در زمان خود آنان مخصوصاً عصر امام جواد(علیه السلام) نیز مطرح بوده و آنان هم با همین استدلال پاسخ داده اند. به عنوان نمونه توجه شما را به سه روایت در این زمینه جلب مى كنیم:
1- على بن اسباط، یكى از یاران امام رضا و امام جواد(علیهماالسلام) مى گوید: روزى به محضر امام جواد رسیدم، در ضمن دیدار، به سیماى حضرت خیره شدم تا قیافه او را به ذهن خود سپرده، پس از بازگشت به مصر براى ارادتمندان آن حضرت بیان كنم(3066). درست در همین لحظه امام جواد(علیه السلام) كه گویى تمام افكار مرا خوانده بود، در برابر من نشست و به من توجه كرد و فرمود: «اى على بن اسباط! كارى كه خداوند در مسئله امامت انجام داده، مانند كارى است كه در مورد نبوّت انجام داده است. خداوند درباره حضرت یحیى(علیه السلام) مى فرماید: «ما به یحیى در كودكى فرمان نبوت دادیم».»(3067)
و درباره حضرت یوسف(علیه السلام) مى فرماید: «هنگامى كه او به حدّ رشد رسید، به او حكم (نبوّت) و علم دادیم.»(3068)
و درباره حضرت موسى(علیه السلام) مى فرماید: «و چون به سنّ رشد و بلوغ رسید، به او حكم (نبوّت) و علم دادیم.»(3069) بنابراین همان گونه كه ممكن است خداوند، علم و حكمت را در سنّ چهل سالگى به شخصى عنایت كند، ممكن است همان حكمت را در دوران كودكى نیز عطا كند.(3070)
2- یكى از یاران امام رضا(علیه السلام) مى گوید: در خراسان در محضر امام رضا(علیه السلام) بودیم. یكى از حاضران به امام عرض كرد: سرور من! اگر (خداى نخواسته) پیشامدى رخ دهد، به چه كسى مراجعه كنیم؟ امام فرمود: «به فرزندم ابو جعفر(3071).» در این هنگام آن شخص سنّ حضرت جواد(علیه السلام) را كم شمرد، امام رضا(علیه السلام) فرمود: «خداوند عیسى بن مریم را در سنّى كمتر از سنّ ابو جعفر، رسول و پیامبر و صاحب شریعت تازه قرار داد.»(3072)
3- امام رضا(علیه السلام) به یكى از یاران خود به نام «معمر بن خلاد» فرمود: «من ابو جعفر را در جاى خود نشاندم و جانشین خود قرار دادم، ما خاندانى هستیم كه كوچكترانِ ما، مو به مو از بزرگانمان ارث مى برند»!(3073)
گرداب اعتقادى
اما برغم تمام آنچه در مورد امكان رسیدن به مناصب بزرگ الهى در سنّ خردسالى گفته شد، هنوز مشكل كوچكى سنّ حضرت جواد، نه تنها براى بسیارى از افراد عادى از شیعیان حل نشده بود، بلكه براى برخى از بزرگان و علماى شیعه نیز جاى بحث و گفتگو داشت. به همین جهت پس از شهادت امام رضا(علیه السلام) و آغاز امامت فرزند خردسالش، حضرت جواد، شیعیان -بویژه شیعیان عامى- با گرداب اعتقادى خطرناك و در نوع خود بى سابقه اى مواجه شدند و كوچكى سنّ آن حضرت بصورت یك مشكل بزرگ پدیدار گردید.
«ابن رستم طبرى»، از دانشمندان قرن چهارم هجرى، مى نویسد: «زمانى كه سن او (حضرت جواد) به شش سال و چند ماه رسید، مأمون پدرش را به قتل رساند و شیعیان در حیرت و سرگردانى فرو رفتند و در میان مردم اختلاف نظر پدید آمد و سنّ ابو جعفر را كم شمردند و شیعیان در سایر شهرها متحیر شدند.»(3074)
به همین جهت، شیعیان اجتماعاتى تشكیل دادند و دیدارهایى با امام جواد(علیه السلام) به عمل آوردند و به منظور آزمایش و حصول اطمینان از اینكه او داراى علم امامت است، پرسشهایى را مطرح كردند و هنگامى كه پاسخهاى قاطع و روشن و قانع كننده دریافت كردند، آرامش و اطمینان یافتند.
مورّخان در این زمینه مى نویسند: چون امام رضا(علیه السلام) در سال دویست و دو رحلت نمود، سن ابو جعفر نزدیك به هفت سال بود، ازینرو در بغداد و سایر شهرها در بین مردم اختلاف نظر پدید آمد. «ریان بن صلت»، «صفوان بن یحیى»، «محمد بن حكیم»، «عبد الرحمن بن حجاج» و «یونس بن عبد الرحمن»، با گروهى از بزرگان و معتمدین شیعه، در خانه «عبد الرحمن بن حجاج»، در یكى از محلّه هاى بغداد به نام «بركه زلزل»(3075) گرد آمدند و در سوگ امام به گریه و اندوه پرداختند... یونس به آنان گفت: دست از گریه و زارى بردارید، (باید دید) امر امامت را چه كسى عهده دار مى گردد؟ و تا این كودك (ابو جعفر) بزرگ شود، مسائل خود را از چه كسى باید بپرسیم؟!
در این هنگام «ریان بن صلت» برخاست و گلوى او را گرفت و فشرد، و در حالى كه به سر و صورت او مى زد، با خشم گفت: تو نزد ما تظاهر به ایمان مى كنى و شك و شرك خود را پنهان مى دارى؟! اگر امامت او از جانب خدا باشد حتّى اگر طفل یك روزه باشد، مثل پیرمرد صد ساله خواهد بود، و اگر از جانب خدا نباشد، حتّى اگر صد ساله باشد، چون دیگران یك فرد عادى خواهد بود، شایسته است در این باره تأمّل شود. در این هنگام حاضران به توبیخ و نكوهش یونس پرداختند.(3076) در آن موقع، موسم حج نزدیك شده بود. هشتاد نفر از فقها و علماى بغداد و شهرهاى دیگر رهسپار حج شدند و به قصد دیدار ابو جعفر عازم مدینه گردیدند، و چون به مدینه رسیدند، به خانه امام صادق(علیه السلام) كه خالى بود، رفتند و روى زیرانداز بزرگى نشستند. در این هنگام عبد الله بن موسى، عموى حضرت جواد، وارد شد و در صدر مجلس نشست. یك نفر بپاخاست و گفت: این پسر رسول خداست، هر كس سؤالى دارد از وى بكند. چند نفر از حاضران سؤالاتى كردند كه وى پاسخهاى نادرستى داد!... (3077) شیعیان متحیّر و غمگین شدند و فقها مضطرب گشتند و برخاسته قصد رفتن كردند و گفتند: اگر ابو جعفر مى توانست جواب مسائل ما را بدهد، عبد الله نزد ما نمى آمد و جوابهاى نادرست نمى داد!
در این هنگام درى از صدر مجلس باز شد و غلامى بنام «موفّق» وارد مجلس گردید و گفت: این ابو جعفر است كه مى آید، همه بپاخاستند و از وى استقبال كرده سلام دادند. امام وارد شد و نشست و مردم همه ساكت شدند. آنگاه سؤالات خود را با امام در میان گذاشتند و وقتى كه پاسخهاى قانع كننده و كاملى شنیدند، شاد شدند و او را دعا كردند و ستودند و عرض كردند: عموى شما، عبد الله چنین و چنان فتوا داد. حضرت فرمود: «عمو! نزد خدا بزرگ است كه فردا در پیشگاه او بایستى و به تو بگوید: با آنكه در میان امت، داناتر از تو وجود داشت، چرا ندانسته به بندگان من فتوا دادى؟!»(3078)
«اسحاق بن اسماعیل» كه آن سال همراه این گروه بود، مى گوید: من نیز در نامه اى ده مسئله نوشته بودم تا از آن حضرت بپرسم. در آن موقع همسرم حامله بود. با خود گفتم: اگر به پرسشهاى من پاسخ داد، از او تقاضا مى كنم كه دعا كند خداوند بچه اى را كه همسرم به آن آبستن است، پسر قرار دهد. وقتى كه مردم سؤالات خود را مطرح كردند، من نیز نامه را در دست گرفته بپاخاستم تا مسائل را مطرح كنم. امام تا مرا دید، فرمود: اى اسحاق! اسم او را «احمد» بگذار! به دنبال این قضیه همسرم پسرى به دنیا آورد و نام او را «احمد» گذاشتم.(3079)
این دیدار و بحث و گفتگو و دیدارهاى مشابه دیگرى كه با امام جواد(علیه السلام) صورت گرفت(3080) مایه اطمینان و اعتقاد كامل شیعیان به امامت آن حضرت گردید و ابرهاى تیره ابهام و شبهه را از فضاى فكر و ذهن آنان كنار زد و خورشید حقیقت را آشكار ساخت.
مولودى حضرت جواد(علیه السلام)
فصل لبخند
فصل لبخند است و دل ها، شادِ شاد
جشن میلاد است، میلاد جواد
مى وزد نور جواد از آسمان
مى دهد بنیاد ظلمت را به باد
كیست او؟ پایان فصل تشنگى
روح باران، عصمتى دریانژاد
كیست او؟ بحر كرامت، عرش عدل
آسمان جود، رحمت را، چكاد
كیست او؟ ماه مدینه، مِهر عشق
آن كه عصمت را به گل ها یاد داد
كیست او؟ نورى فراتر از خیال
خصم شب، كوبنده ظلم و فساد
كیست...؟ صبح صادق غیرت، تقى
كیست او؟ آیینه عصمت، جواد
فصل لبخند است و دل ها، شادِ شاد
آسمان نور تقى را مژده داد(3081)
منبع جود و عطاى حق، جواد
هر كه اندر وادى عشق اوفتاد
عقل دوراندیش را از دست داد
كار عشق گلرخان بازیچه نیست
شیر در این ره به زانو اوفتاد
فرق بسیار است در عشق و هوس
بر هوس رانان نباشد اعتماد
ما به آن جانانه بسپاریم جان
كز كف جودش فلك گیرد مراد
مظهر ذات خداوند كریم
منبع احسان و الطاف و وِداد
نور چشمان على، شیر خدا
سرور و سر حلقه مردان راد
غنچه گلزار زهراى بتول
آن كه چون او مادرِ گیتى نزاد
روى او همچون حسن، خویَش حسین
در مقام زهد چون زین العباد
علم او چون باقر علم نبى
جعفر صادق به درس اجتهاد
ریزه خوار خوان جودش ما خلق
موسى كاظم به مهر و عدل و داد
نور چشمان على موسى الرضا
منبع جود و عطاى حق جواد
آن كه مأمون بهر درس و بحث او
از بزرگان مجلسى ترتیب داد
قاضى القضّاة را در بزم خواند
پیش او از بهر بحث و انتقاد
گفت پس یحیى بن اكثم كاى امیر
من به دانشگاه دهرم اوستاد
چون منى را با جوانى خُردسال
كى سزد بر علم و دانش لب گشاد
گفت مأمون بهل حلّ مشكلات
چون بنى هاشم ندارد كس به یاد
كُن سؤال از او، اگر ماند از جواب
با تفاخر پیشه كن رسم عناد
مطلبى را كرد پس یحیى سؤال
كز سؤال مشكل خود بود شاد
او جوابش گفت و در تشریح آن
پرسش از او كرد بهر امتداد
نزد او آن گونه درماند از جواب
كز خجالت رفت بنیادش به باد
زان كه غافل بود از كنز علوم
از رسول هاشمى دارد نژاد
در علوم اوّلین و آخرین
چون على باشد به هنگام جهاد
عید مولود جواد العالمین
بر جمیع انس و جان فرخنده باد(3082)
آبشار وحى
دوش با عشق همسفر بودم
دمِ دروازه سَحر بودم
گاه چون موج هاى سرگردان
خانه بر دوش در به در بودم
گاه مى آمدم به خود، امّا
گاه از خویش بى خبر بودم
گاه مثل شكوفه ها خندان
گاه چون لاله خونجگر بودم
پى دیدار یوسف زهرا
دیده آرزو به در بودم
یا جواد الائمّه مى گفتم
وز همه دلشكسته تر بودم
بیت زیبا و دلنشین فؤاد
بر لبم بود و نغمه گر بودم
عَجز الواصِفُون عَن صِفتِك
ما عَرَفناكَ حَقَّ معرِفتك
با تو دل آشناست مى دانم
دیده محو شماست مى دانم
اى جمال تو همچو بَدر منیر
آسمانت رضاست مى دانم
روى زیبایت اى بهشت آیت
مظهرِ حق نماست مى دانم
گر نبردیم بهره از حُسنت
عیب از چشم ماست، مى دانم
گر چه قسمت نشد زیارت تو
حَرَمت باصفاست مى دانم
در مدیح تو هر چه گویم من
سخنم نارساست مى دانم
اى مقام تو برتر از شب قدر
وصفِ تو با خداست مى دانم
عَجز الواصِفُونَ عَن صِفتِك
ما عَرَفناك حَقَّ معرِفتك
همچو گُل از گُلاب گفتى تو
سخن از عطر ناب گفتى تو
سخن از روشنایى و پاكى
به سپیده، به آب گفتى تو
آسمان دید با پرستوها
عشق را بى حجاب گفتى تو
از كلام تو، نور مى بارد
مگر از آفتاب گفتى تو؟
راستى سى هزار مسأله را
به درستى جواب گفتى تو
اى لبت آبشار وحى خدا
هر چه گفتى صواب گفتى تو
تا در آیینه خویش را دیدى
با دو صد آب و تاب گفتى تو
عَجز الواصِفُونَ عَن صَفتِك
ما عَرَفناك حَقَّ معرِفتك
مژده وصل تا شنیدم من
گُل ز باغ مراد چیدم من
بس كه شوق وصال شیرین بود
شورى از عشق آفریدم من
اى نُهُم حجّت خدا، به خدا
با ولاى تو رو سپیدم من
جانم از غصّه مى رسید به لب
گر به وصلت نمى رسیدم من
با هزار آرزو به درگاهت
ایستاده به صد امیدم بود
مى شدم كاش قطره اشكى
كه به پاى تو مى چكیدم من
از تمام ستارگان دیشب
تا سَحَرگاه مى شنیدم من
عَجز الواصِفُونَ عَن صِفتِك
ما عَرَفناك حَقَّ معرِفتك
حالِ ابر بهار دارم من
دیده اى اشكبار دارم من
اى جواد! اى كریم اهل البیت!
باغ بى برگ و بار دارم من
نام من، نام توست شُكر خداى
از تو یك یادگار دارم من
از طفیل تو و محبّت تو
عزّت و اعتبار دارم من
كم تر از ذرّه ام، ولى از مهر
بیش از این انتظار دارم من
ذوقِ با آشنا سخن گفتن
شوقِ دیدار یار دارم من
قطع امّید كردم از همه كس
از جهان با تو كار دارم من
عَجز الواصِفُون عَن صِفتِك
ما عَرَفناك حَقَّ معرِفتك
باز این جان خسته مى گوید:
یا جواد الائمّه ادركنى
بلبل پر شكسته مى گوید:
یا جواد الائمّه ادركنى
نرگس چشم بسته مى گوید:
یا جواد الائمّه ادركنى
صید از دام رسته مى گوید:
یا جواد الائمّه ادركنى
هر كه دل بر تو بسته مى گوید:
یا جواد الائمّه ادركنى
شب عید خجسته مى گوید:
یا جواد الائمّه ادركنى
شفق دلشكسته مى گوید:
یا جواد الائمّه ادركنى
عَجز الواصِفُون عَن صِفتِك
ما عَرَفناك حقَّ معرِفتك(3083)
آیه «نورٌ على نور»
جلوه در محفل چو نورى عارض جانانه كرد
عاشقان را با نگاهى واله و دیوانه كرد
خیل مشتاقان خود را با نگاهى دلفریب
دیده روشن از فروغ نرگس مستانه كرد
آتش شوق وصالش كرد با دلدادگان
آن چه سوز اشتیاق شمع، با پروانه كرد
باده از خمخانه وحدت چو در پیمانه ریخت
عارفان را سرخوش و سرمست از آن پیمانه كرد
ریخت از هر تار مویش آیتى ز آیات حق
چون نسیم آفرینش موى او را شانه كرد
آشناى مه جبینى باش كاندر بزم عشق
شوق دیدارش جهانى را ز خود بیگانه كرد
نازم آن ریحان خوشبویى كه با باران فیض
تربیت دست «رضا» در دامن «ریحانه» كرد
صبحدم در خانه ریحانه خورشیدى دمید
كز فروغ چهره اش روشن فضاى خانه كرد
كوكب برج فضایل، خسرو خوبان جواد
آن كه مشقِ نور علمش مردم فرزانه كرد
وارث تاج ولایت شهریارى كز بیان
ساحت حق را جدا از باطل و افسانه كرد
بى رخش كاشانه دین چون شب تاریك بود
پرتو صبح جمالش روشن این كاشانه كرد
ابر احسانش جهان را خرّم و شاداب ساخت
كاخ ایمانش بناى كفر را ویرانه كرد
نعمت شاهانه او شامل شاه و گداست
كى تواند كس سپاس نعمت شاهانه كرد
آیت «نورٌ على نور» از حریمش شد عیان
چون در آغوش صدف جا آن دُرّ یكدانه كرد
اى پى نابودى شالوده كفر و ضلال
تكیه بر عزم بلند و همّت مردانه كرد
اى «رسا» جان را نثار مقدم جانانه كن
زان كه جان باید نثار مقدم جانانه كرد(3084)
روحِ مجسّم
امام نهم، سرور اهل عالم
سلیل رضا، فخر اولاد آدم
شده یوسف مصر محو جمالش
تبارك بدان صورت و وجه اكرم
لبش آب حیوان به خضر و سكندر
دمش روح بخشا به عیسى بن مریم
یكى رشحه از بحر جودش دو گیتى
یكى قطره ز ابر عطایش دو عالم
چو بنشست بر مسند حُكم و فَتْوى
فرو بست لب از سخن «پور اكثم»
چه گویم ز شرح جمال و جلالش
كه جان جهان است و روح مجسّم
وفىّ و نقىّ و تقىّ و مطهّر
جمیل و جلیل و نبیل و مكرّم
جواد است و باشد امید از عطایش
رساند، به «فیّاض» فیض دمادم(3085)

معصوم دوازدهم:امام هادى (علیه السلام)

مقام: امام دهم. نام مبارك: على (علیه السلام) . لقب: نقى، هادى (علیه السلام) . كنیه:ابوالحسن (علیه السلام) . نام پدر: محمد (علیه السلام) . نام مادر: سمانه مغربیه. محل ولادت: مدینه منوره. تاریخ ولادت: 15 ذیحجه سال 212. مدّت امامت: 33 سال. مدّتِ عمر شریف: 42 سال. سبب شهادت: طعام زهرآلود. نام قاتل: متوكّل. تاریخ شهادت: سال 254 هجرى. محل شهادت: سامرا. تعداد فرزندان: 4 پسر و 1 دختر مى باشد.
خلاصه اى از زندگى معصوم دوازدهم
روز ولادت امام دهم كه معروف به هادى النقى مى باشد محلّ اختلاف است و بین دوم رجب یا 15 ذى الحجة در سال 212 یا 214 قمرى بوده است. نام مبارك آن حضرت على(علیه السلام) و كنیه اش ابو جعفر و ابوالحسن ثالث و لقب مشهور آن امام «هادى(علیه السلام) » است. پدرش امام محمد جواد(علیه السلام) و مادرش به نام هاى سوسن، سمانه، درّه بوده و از اهالى مغرب مى باشد. حضرت در سنّ 7 سالگى بعد از شهادت پدر گرامیش در سال 220 به امامت رسید و مدّت امامتش را 33 سال گفته اند. حضرت در طول امامتش مورد ضرب و جرح و شكنجه هاى روحى و جسمى خلفاء بنى العباس و جاسوسان آنان بود.
در ایام سلطنت متوكل در سامراء به وسیله زهر مسموم و به درجه شهادت رسید. در تاریخ شهادت آن حضرت اختلاف است كه 26 جمادى الثانى یا دوم یا پنجم رجب در سال 254 گفته اند و در سامراء داخل منزل خود حضرت دفن گردید. و عمر شریف امام دهم(علیه السلام) را 40 سال گفته اند.
امام هادى(علیه السلام) ابو الحسن على بن محمد(علیه السلام) ، امام دهم از ائمه اثنى عشر(علیه السلام) و دوازدهمین معصوم از چهارده معصوم(علیه السلام) است.
مشهورترین القاب آن حضرت «هادى» و «نقى» است و نزد شیعه امامیه ایران به امام على النقى(علیه السلام) معروف است. كنیه آن حضرت ابوالحسن است و چون پیش از ایشان حضرت امیر(علیه السلام) و حضرت رضا(علیه السلام) نیز كنیه ابوالحسن داشته اند ایشان را ابو الحسن ثالث مى گویند.
آن حضرت به جهت سكونت ممتد در سامرا به «الفقیه العسكرى» نیز معروف بود، زیرا شهر سامرا شهرى نظامى و به «العسكر» معروف بوده است و بعضى گفته اند «عسكر» محلّه اى از سامرا بوده است كه آن حضرت و فرزند ارجمندش امام یازدهم در آنجا سكونت داشته اند و به آن شهرت یافته اند.
نقش نگین ایشان «حفظ العهود من اخلاق المعبود؛ درست پیمانى از خوى خداى معبود است» و به قولى «من عصى هواه بلغ مناه؛ هر كه نافرمانى نفس كند به آرزوى خود برسد» بود.
تولّد ایشان را در محلّى به نام «صریا» یا «ضریه» (ضبط درست آن معلوم نیست) -قریه اى در سه میلى شهر مدینه كه ساخته پدرش بود- در نیمه ذى الحجه و یا دوم رجب سال 212 یا 214 ه ق گفته اند. در ماه و روز ولادت ایشان روایات دیگرى نیز هست.
وفات آن حضرت روز دوشنبه 26 جمادى الآخر سال 254 ه ق روى داد و در آن روز شهر سامرا عزادار شد و بانگ شیون و گریه از همه جا بلند بود.ابو احمد پسر متوكّل معروف به الموفّق بر ایشان نماز خواند و در خانه خودشان مدفون گردید.
مادرش امّ ولد و از مردم مغرب و معروف به «سمانه مغربیه» بوده است. امام در حین وفات پدر بزرگوارش شش سال و پنج ماه داشتند و در مدینه بودند. سالهاى امامت آن حضرت مصادف بوده است با قسمتى از خلافت معتصم و تمام خلافت متوكّل و منتصر و مستعین، و در زمان خلافت المعتز باللّه وفات یافتند. بعضى وفات آن حضرت را در زمان خلافت المعتمد نوشته اند، ولى این مطلب اشتباه است، زیرا در سرتاسر سال 254 كه سال وفات آن حضرت است المعتز باللّه خلافت داشته است.
امام هادى(علیه السلام) از جانب رسول الله(صلى الله علیه و آله) و پدران بزرگوار خود به امامت «منصوص» بوده است و علاوه بر این هیچكس پس از وفات حضرت جواد(علیه السلام) مدّعى امامت نگردید و آن حضرت تنها شخصى بود كه به اجماع اصحاب و بزرگان شیعه شایستگى تصدى این مقام را داشت.
آن حضرت در مدینه اقامت داشتند تا اینكه متوكّل در سال 232 ه ق به خلافت رسید. چنانكه در تواریخ مذكور است متوكّل با حضرت امیر(علیه السلام) و اهل بیت كینه شدیدى داشت و كسانى كه دور و بر او بودند به بغض و عداوت با آل على شهرت داشتند و از جمله آنها عبد اللّه بن محمد بن داود هاشمى معروف به «ابن اترجه» بود.
ابن شهر آشوب در مناقب روایت كرده است كه آن حضرت پاكدل ترین و راستگوترین خلق بود. از نزدیك جذّابترین و ظریفترین افراد و از دور كاملترین خلق به چشم مى آمد. وقتى خاموش بود با هیبت و وقار جلوه مى كرد و در كلامش خوبى و ملاحت موج مى زد. مانند پدران بزرگوارش در رفتار و مناظرات خود ثابت نمود كه عالمترین و خردمندترین و بردبارترین و كریمترین مردم زمان خویش است.
شیعیان در زمان آن حضرت از شهرهاى دیگر براى زیارت ایشان به سامرا روى مى آوردند و و هدایایى به عناوین مختلف مى فرستادند. رفتار متوكّل با امام به ظاهر محترمانه بود، ولى پیوسته او را تحت نظر داشت و گاهى به حبس و توقیف و یا جستجوى منزل آن حضرت امر مى كرد.
تألیفات
احادیث، اقوال، مواعظ، حكم، آداب و ادعیه امام هادى(علیه السلام) در كتب مختلف مخصوصاً تحف العقول، الدرة الباهرة، اعلام الدین و بحارالانوار ثبت است. همچنین در جواب سؤالات علمى و فقهى كه از آن حضرت مى شده نامه هاى بسیار نوشته است كه بعضى از آنها باقى است.
مولودى امام هادى(علیه السلام)
كهكشان هدایت
مى خواهم امشب بگویم، شعرى براى نگاهت
یك سوره رحمت بخوانم، از مُصحف روى ماهت
مى خواهم امشب بگردم، دور كرامات چشمت
اِحرام عرفان ببندم، با زائران نگاهت
مى خواهم امشب خدا را، در عرش چشمت ببینم
اى كهكشان هدایت، در پرتو مِهر و ماهت
اى هادى نسل آدم، اى وارث اسم اعظم
منظور هستى تو هستى، آیات قرآن گواهت
من عاشقى بى پناهم، شبگرد گم كرده راهم
مِهر دَهُم، هادى عشق! كو آفتاب پناهت؟(3086)
مبشّر آزادى
آمد به جهان مبشّر آزادى
مصباح هدایت بشر در وادى
رسواگر هر حكومت الحادى
سرچشمه معرفت امام الهادى(3087)
جمال هاى دین
چو بر سریر امامت نشست خسرو دین
فلك نهاد به درگاه او سر تمكین
بیا كه صبح هدایت دمید و شد تابان
در آسمان ولایت ستاره دهمین
ز نسل احمد مرسل ز دوده حیدر
ز نور فاطمه، طاووس باغ علّیین
مهى دمید ز مهد سمانه در آفاق
كه آفتاب جمالش گرفت روى زمین
جمال هادى دین جلوه كرد در عالم
رسید مژده كه آمد ز راه رهبر دین
مه سپهر فضیلت، محیط جود كرم
شه سریر ولایت، چراغ شرع مبین
سرور سینه زهرا؛ سلیل ختم رسل
نهال گلشن طاها و روضه یاسین
شد از فروغ رخش شام تار ما روشن
شد از حدیث لبش كام تلخ ما شیرین
ز خاك سامره بگذر كه تا ختن بینى
ز خاك مشك فشانش برند نافه به چین
رخش طلیعه آیات كبریاست بخوان
صفات ذات خدا را از آن خطوط جبین
شهى كه حكم ولایش ز بامداد ازل
نوشته كلك قضا بر صحیفه تكوین
مدار علم و ادب شد ز مقدمش محكم
كتاب فضل و شرف شد به نام او تدوین
(رسا) چو خواست كه دفتر به زیور آراید
نمود نامه به نام مباركش؛ تزیین(3088)
خازن اسرار غیب
قطب دهم علىّ نقى راه دین گشاد
بر روى طالبان در علم الیقین گشاد
ادریس وار در پى تطهیر نفس خویش
از لاى طبع چشمه ماء معین گشاد
تقدسى از نقایص و اخلاط كون یافت
قادر به خلع تن شد و حصن حصین گشاد
سیّار شد به شه ره بیدار معرفت
هر سو به روى دل، درِ خلد برین گشاد
تسبیح گفت همسر روحانیان عرش
آغوش شوق بر بغل حور عین گشاد
بر روى خشمگین قضا خال و خط نهاد
از جعد فتنه بار قدر، عقد و چین گشاد
پیش بلا هدف شد و از راه رو نمود
تیر خصومتى كه فلك از كمین گشاد
شهباز همّتش پى فریاد طالبان
از شاخ سدره بال به سوى زمین گشاد
قلب و لسانش خازن اسرار غیب بود
اقبال او طلسم شكست و دفین گشاد
هرگه ز زیر چشم به بالا نگاه كرد
از سقف خانه تا فلك هفتمین گشاد
قولش به جز اوامر و احكام دین نبود
هرگاه لب گشاد كلام مبین گشاد
بر دست جعفر متوكّل شهید شد
باب الخلافتش ولد جانشین گشاد(3089)
سبط نبى، علىّ نقى
حسنت به باد، آب رخ گلْستان دهد
رفتار تو شكنجه به آب روان دهد
سر رشته حیات به دست نگاه توست
گاهى از این بگیرد و گاهى به آن دهد
صد ره گرش حیات دهى جان نمى برد
هر كس كه سر به راه تو، اى دلستان دهد
تاوان هر دلى كه ز بیداد بشكند
چشم تو از نگاه دگربار جان دهد
خوارست با فروغ تو چندان كه مى رود
رونق به كار خویش مه آسمان دهد
خود را گرفته دور نداند كه آفتاب
پوشیده هاى خویش به او سالیان دهد
زان بوسه ها كه گیرد از آن لعل، جام مى
بخشى چه مى شود كه به ما هم از آن دهد
گل گل مگر ز حلقه شود سنبل خطش
راه نگه به آن رخ چون ارغوان دهد
از پرتو تو گوهر بحرین دیده ام
بس پیچ و تاب ها به سهیل یمان دهد
گر خود به داد من نرسى هست داورى
كاسان تمیز نیك و بد بندگان دهد
سلطان خافقین كه از جود و معدلت
شرمندگى به حاتم و نوشیروان دهد
سبط نبى، على نقى، هادى امم
آن كز جحیم، بندگى او امان دهد
شاه فلك نوال كه از همّت بلند
ارزن گرش به هدیه برى آسمان دهد
آهو ز آتش تب شیرست پشت گرم
آنجا كه از مهابت خود پاسبان دهد
پرسى اگر ز سهم كه شد قامتت كمان
گردون ز دور لرزد و او را نشان دهد
با عدل او فسانه خواب گران اوست
رهزن چو گوش بر جرس كاروان دهد
آنجا كه بارگاه جلالش شود بلند
حكم قضا ز نُه فلكش سایه بان دهد
شام و سحر ز مزرغ سبز خود آسمان
از مهر و ماه، باج به آن آستان دهد
كشتى به خشك بندد اگر بحر بى كران
دستش عوض گهر دهد و بى كران دهد
جان مى دهد به بكر معانى ثناى تو
شرح فضایل تو، روان بر بیان دهد
تا مدفن شریف تو شد سرّ من رأى
خاكش مسرّت دل و طبع جوان دهد
مجنون وادیى كه ز تأثیر مقدمت
هر خار خشك، رایحه ضیمران دهد(3090)