فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

تاكتیكى نظامى برگرفته از آیات الهى!

عدىّ بن حاتم گوید: در جنگ صفین شنیدم حضرت على(علیه السلام) با صداى بلند فرمود: «سوگند به خدا حتماً معاویه و اصحابش را به قتل مى رسانم» سپس در آخر گفتارش به گونه آهسته فرمود: «ان شاء اللَّه»(2759). من نزدیك آن حضرت بودم به ایشان عرض كردم: اى امیر مؤمنان! شما (با صداى بلند) سوگند یاد كردى كه معاویه و یارانش را مى كشى سپس با صداى آهسته فرمودى «ان شاء اللَّه»، (به چه دلیل چنین كردى)؟! امام على(علیه السلام) فرمود: «اِنَّ الحربَ خُدْعَةٌ؛ البته جنگ یك نوع خدعه و نیرنگ است.» من در نزد مؤمنان، دروغ نمى گویم. خواستم یارانم را بر دشمنان بشورانم و روحیّه بدهم تا سطح روحیّه آنها پایین نیاید و در نتیجه دشمنان نسبت به آنها جرأت نیابند. بدان كه تو در آینده از این موضوع به خواست خدا، بهره مند مى شوى و بدان كه وقتى خداوند موسى(علیه السلام) را (همراه برادرش «هارون (علیه السلام) ) به سوى فرعون فرستاد فرمود: «اِذْهَبا الى فرعونَ اِنَّه طَغى فَقولا لهُ قَولاً لَیِّناً لَعَلَّهُ یَتَذَكَّرُ اَو یَخشى (2760)؛ با اینكه خداوند مى دانست كه فرعون، نه متذكّر مى شود و نه از خدا مى ترسد ولى این فرمان خدا از این رو بود كه موسى را براى رفتن به نزد فرعون، آماده كرده و بیشتر تشجیع نموده باشد.(2761)
اى نقطه محیط كه گاهى به فوق فاء(2762)
بنموده اى تجلّى و گاهى به تحت باء(2763)
«شیخ حسنعلى اصفهانى»

نیرنگى براى پولدار شدن!

یك روز خانم مسنّى با یك كیف پر از پول به یكى از شعب بزرگترین بانك كانادا مراجعه نمود و حسابى با موجودى یك میلیون دلار افتتاح كرد. سپس به رئیس شعبه گفت به دلایلى مایل است شخصاً مدیر عامل آن بانك را ملاقات كند. و طبیعتاً به خاطر مبلغ هنگفتى كه سپرده گذارى كرده بود، تقاضاى او مورد پذیرش قرار گرفت. قرار ملاقاتى با مدیر عامل بانك براى آن خانم ترتیب داده شد.
پیرزن در روز تعیین شده به ساختمان مركزى بانك رفت و به دفتر مدیر عامل راهنمائى شد. مدیر عامل به گرمى به او خوشامد گفت و دیرى نگذشت كه آن دو سرگرم گپ زدن پیرامون موضوعات متنوّعى شدند. تا آنكه صحبت به حساب بانكى پیرزن رسید و مدیر عامل با كنجكاوى پرسید راستى این پول زیاد داستانش چیست؟ آیا به تازگى به شما ارث رسیده است.
زن در پاسخ گفت: خیر، این پول را با پرداختن به سرگرمى مورد علاقه ام كه همانا شرط بندى است، پس انداز كرده ام. پیرزن ادامه داد و از آنجائى كه این كار براى من به عادت بدل شده است، مایلم از این فرصت استفاده كنم و شرط ببندم كه شما شكم دارید!
مرد مدیر عامل كه اندامى لاغر و نحیف داشت با شنیدن آن پیشنهاد بى اختیار به خنده افتاد و مشتاقانه پرسید مثلاً سر چه مقدار پول. زن پاسخ داد: 20 هزار دلار و اگر موافق هستید، من فردا ساعت 10 صبح با وكیلم در دفتر شما حاضر خواهم شد تا در حضور او شرط بندى مان را رسمى كنیم و سپس ببینیم چه كسى برنده است. مرد مدیر عامل پذیرفت و از منشى خود خواست تا براى فردا ساعت 10 صبح برنامه اى برایش نگذارد.
روز بعد درست سر ساعت 10 صبح آن خانم به همراه مردى كه ظاهراً وكیلش بود در محل دفتر مدیر عامل حضور یافت.
پیرزن بسیار محترمانه از مرد مدیر عامل خواست كرد كه در صورت امكان پیراهن و زیر پیراهن خود را از تن به در آورد.
مرد مدیر عامل كه مشتاق بود ببیند سرانجام آن جریان به كجا ختم مى شود، با لبخندى كه بر لب داشت به درخواست پیرزن عمل كرد.
وكیل پیرزن با دیدن آن صحنه عصبانى و آشفته حال شد. مرد مدیر عامل كه پریشانى او را دید، با تعجب از پیر زن علّت را جویا شد.
پیرزن پاسخ داد من با این مرد سر 100 هزار دلار شرط بسته بودم كه كارى خواهم كرد تا مدیر عامل بزرگترین بانك كانادا در پیش چشمان ما پیراهن و زیر پیراهن خود را از تن بیرون كند!

عمروعاص

عمروعاص كه مردى زیرك و سیاست باز بود، نامى از بزرگترین حیله بازیهاى او در تاریخ ثبت است.
وقتى جناب جعفر طیار برادر امیرالمؤمنین(علیه السلام) از طرف پیامبر(صلى الله علیه و آله) با گروهى به حبشه رفتند، او با حیله اى به حبشه رفت و به نجاشى گفت: مردى را دیدم كه از حضور شما خارج شد، او فرستاد دشمن ماست، اجازه بده او را بكشیم تا انتقام خود را از آن گرفته باشیم، كه اینها به بزرگان ما زیاد توهین كردند، نجاشى ناراحت شد و مشت محكمى به صورت عمرو عاص نواخت!
عمر و عاص در زمان خلافت ابوبكر به فرماندهى سپاهى متوجه شام گردید. در زمان عمر مدتى حكومت فلسطین را به عهده داشت و بطرف مصر رفت و آنجا را هم فتح كرد و حاكم آنجا گردید.
تا چهار سال از خلافت عمر هم حاكم مصر بود، ولیكن عثمان او را معزول ساخت و رابطه او و عثمان تیره شد؛ و نوعاً از عثمان انتقاد مى كرد تا جائیكه روزى كه عثمان بالاى منبر بود، او گفت: خیلى برایت سخت گرفته اى تا جائیكه در اثر انحراف تو همه امت منحرف شدند، یا عدالت پیشه كن یا از كار بر كنار شو.
گاهى نزد امیرالمؤمنین(علیه السلام) مى آمد و مى خواست او را علیه عثمان تحریك كند، گاهى این مكار نزد طلحه و زبیر مى رفت و آنها را به كشتن عثمان تشویق مى كرد. و عاقبت همسر خود را كه خواهر مادرى عثمان بود طلاق داد.
از وقتیكه عثمان را كشتند، اكثر حیله ها و فتنه ها از قبیل قرآن بر نیزه كردن در جنگ صفین، نماز جمعه را چهار شنبه خواندن، ذبح كدو همانند گوسفند، زبان در دماغ كردن به عنوان یك سنّت، و... همه از ناحیه این حیله گر تاریخ صادر شد، و بوسیله معاویه در و مردم بى عقل شام هم بى چون و چرا؛ عمل مى كردند تا جائیكه وقتى شنیدند على بن ابى طالب را در محراب عبادت كشتند، مردم شام -بوسیله تبلیغات عمر و عاص- گفتند مگر على(علیه السلام) نماز مى خواند.(2764)