فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

یهودیان دغلكار

«فی مناهی النبیّ(صلى الله علیه و آله) انه قال: و من غشّ مسلما فی شراء أو بیع فلیس منّا و یحشر یوم القیامة مع الیهود لأنّهم أغشّ الخلق للمسلمین؛(2757) در مناهى پیامبر(صلى الله علیه و آله) آمده است كه هر كس در داد و ستدى با مسلمانى دغلكارى كند از ما نیست و روز قیامت با یهود محشور مى شود، زیرا یهود دغلكارترین مردم با مسلمانانند.»

داستانها

كفّاش دغلباز

سه نفر به اتفاق همدیگر، براى خریدارى كفش به دكان كفّاشى رفتند و سه جفت كفش برداشتند.
اوّلى گفت: به پایم گشاد است. كفّاش گفت: چند روز كه پوشیدى، خود را جمع مى كند و اندازه خواهد شد.
دوّمى گفت: قدرى به پایم تنگ است. جواب داد: چند روز كه با آن راه رفتى جا باز مى كند.
سوّمى گفت: فعلاً به اندازه است، تا بعد چه شود؟! جواب داد: خاطر جمع باش! به همین اندازه باقى مى ماند!(2758)