فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

خیانت در امانت

«قال رسول اللَّه(صلى الله علیه و آله): لیس منّا من خان بالأمانة؛(2750) رسول خدا(صلى الله علیه و آله) فرمود: كسى كه در امانت خیانت كند از ما نیست.»

عذاب خیانتكار

«عن علیّ(علیه السلام) : إیّاك و الخیانة فإنّها شرّ معصیة و إنّ الخائن لمعذّب بالنّار على خیانته؛(2751) از على(علیه السلام) نقل شده است: از خیانت بپرهیز، زیرا خیانت بدترین گناه است و خیانتكار بخاطر خیانتش در آتش عذاب خواهد شد.»

خیانت آشكار

«عن علیّ(علیه السلام) : اذا ظهرت الخیانات ارتفعت البركات؛(2752) از على(علیه السلام) نقل شده است: هر گاه خیانتها آشكار شوند بركتها از بین مى روند.»