فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

مكر الهى با خلافكاران

«أَ فَأَمِنُواْ مَكْرَ اللَّهِ فَلَا یَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَسِرُونَ؛(2744) آیا آنها خود را از مكر الهى در امان مى دانند؟! در حالى كه جز زیانكاران، خود را از مكر (و مجازات) خدا ایمن نمى دانند!»

سحر عملى مكرآمیز و خالى از حقیقت

«وَ أَلْقِ مَا فِى یَمِینِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُواْ إِنَّمَا صَنَعُواْ كَیْدُ سَحِرٍ وَ لَا یُفْلِحُ السَّاحِرُ حَیْثُ أَتَى ؛(2745) و آنچه را در دست راست دارى بیفكن، تمام آنچه را ساخته اند مى بلعد! آنچه ساخته اند تنها مكر ساحر است و ساحر هر جا رود رستگار نخواهد شد!»

روایات