فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

عذابهاى سبك كننده نماز

«عن سیدة النساء فاطمة(علیها السلام) ابنة سید الأنبیاء و على ابیها و على بعلها و على أبنائها الأوصیاء أنّها سألت أباها محمّدا(صلى الله علیه و آله) فقالت: یا أبتاه! ما لمن تهاون بصلاته من الرّجال و النّساء؟ قال(صلى الله علیه و آله) : یا فاطمة! من تهاون بصلاته من الرّجال و النّساء ابتلاه اللَّه بخمس عشرة خصلة، ستّ منها فی دار الدّنیا و ثلاث عند موته و ثلاث فی قبره و ثلاث فی یوم القیامة إذا خرج من قبره فأمّا اللّواتی تصیبه فی دار الدّنیا فالأولى یرفع اللَّه البركة من عمره و یرفع اللَّه البركة من رزقه و یمحو اللَّه (عزّ و جلّ) سیماء الصّالحین من وجهه، و كلّ عمل یعمله لا یوجر علیه و لا یرفع دعاؤه الى السّماء، و السّادسة لیس له حظّ فی دعاء الصّالحین، و امّا اللّواتی تصیبه عند موته فأوّلهنّ أنّه یموت ذلیلا و الثّانیة یموت جائعا و الثّالثة یموت عطشانا فلو سقی من انهار الدّنیا لم یرو عطشه. و امّا اللّواتی تصیبه فی قبره فأوّلهنّ یوكّل اللَّه به ملكا یزعجه فی قبره و الثّانیة یضیّق علیه قبره، و الثّالثة تكون الظّلمة فی قبره، و أمّا اللّواتی تصیبه یوم القیامة إذا خرج من قبره فأوّلهنّ أن یوكّل اللَّه به ملكا یسحبه على وجهه و الخلائق ینظرون إلیه و الثّانیة یحاسب حسابا شدیدا و الثّالثة لا ینظر اللَّه إلیه و لا یزكّیه و له عذاب ألیم؛(2629) حضرت فاطمه(علیها السلام) سرور زنان، دختر پیامبر(صلى الله علیه و آله) از پدرش محمّد(صلى الله علیه و آله) پرسید: پدرم! سزاى مردان و زنانى كه نماز خود را سبك بشمارند چیست؟ فرمود: فاطمه! هر مرد و زنى نماز خود را سبك بشمارد خداوند او را به پانزده خصلت دچار مى كند: شش خصلت در دنیا و سه خصلت هنگام مرگ و سه خصلت در قبر و سه خصلت در قیامت هنگامى كه از قبر خارج مى شود. امّا خصلت هائى كه در دنیا به او مى رسد: خداوند عمرش را بى بركت مى كند، و بركت از روزیش بر مى دارد، و سیماى شایستگان را از چهره اش محو مى كند، و در برابر كارهایش پاداشى به او نمى دهد، و دعایش را به آسمان بالا نمى برد، و ششم اینكه از دعاى شایستگان بهره اى ندارد. امّا خصلتهائى كه هنگام مرگ به او مى رسد: با خوارى مى میرد، دیگر آنكه گرسنه جان مى سپارد، و سوّم آنكه با حال تشنگى از دنیا مى رود بگونه اى كه اگر تمام نهرهاى دنیا را به او بخورانند سیراب نمى شود. امّا خصلتهائى كه در قبر به او مى رسد: اوّل آنكه خداوند فرشته اى بر او مى گمارد كه پیوسته او را در قبر حركت مى دهد، دیگر آنكه قبر را بر او تنگ مى گرداند، و سوّم آنكه قبرش تاریك مى گردد. امّا خصلتهائى كه روز قیامت هنگام بیرون آمدن از قبر به او مى رسد: نخست آنكه خداوند فرشته اى بر او مى گمارد كه او را در برابر چشم مردم به صورت روى زمین مى كشد. دوّم آنكه حساب او را سخت مى گیرند، و سوّم آنكه خداوند به او نظر نمى كند و او را پاك نمى سازد و عذابى دردناك خواهد داشت.»

ویل، جایگاه بى نمازان

«قال رسول اللَّه(صلى الله علیه و آله): الصّلاة عماد الدّین فمن ترك صلاته متعمّدا فقد هدم دینه و من ترك أوقاتها یدخل الویل، و الویل واد فی جهنّم كما قال اللَّه تعالى: فَوَیْلٌ لِلْمُصَلِّینَ الَّذِینَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ ساهُونَ؛(2630) رسول خدا(صلى الله علیه و آله) فرمود: نماز ستون دین است، هر كس از روى عمد نماز خود را ترك كند، دینش را ویران نموده است و هر كس اوقات آن را ترك نماید، داخل «ویل» خواهد شد، و «ویل» وادى اى است در دوزخ چنان كه خداوند فرموده است: «نمازگزارانى كه از نماز خویش غافلند ویل براى آنان خواهد بود.»
×ترك نماز، گناه كبیره است
«فی حدیث عن احمد بن محمد بن خالد عن عبد العظیم بن عبد اللَّه الحسنى قال: حدثنی ابو جعفر(علیه السلام) قال: سمعت ابی یقول: سمعت ابی موسى بن جعفر(علیه السلام) (فی عدّ الكبائر إلى ان قال) و ترك الصّلاة متعمّدا أو شیئا ممّا فرض اللَّه لأنّ رسول اللَّه(صلى الله علیه و آله) قال: من ترك الصّلاة متعمّدا فقد برى ء من ذمّة اللَّه و ذمّة رسول اللَّه(صلى الله علیه و آله)؛(2631) در حدیثى از احمد بن محمد بن خالد از عبدالعظیم بن عبد اللَّه حسنى نقل شده كه گفت: امام جواد(علیه السلام) به من فرمود: از پدرم شنیدم كه مى فرمود: از پدرم موسى بن جعفر(علیه السلام) درباره تعداد گناهان كبیره شنیدم كه فرمود: ترك نماز از روى عمد یا ترك چیزهائى كه خداوند آنها را واجب شمرده از كبائر است، زیرا پیامبر خدا(صلى الله علیه و آله) فرمود: هر كه از روى عمد نماز را ترك كند از پیمان خدا و پیمان رسول او بیزارى جسته است.»

لعن در تمام ادیان

«قال رسول اللَّه(صلى الله علیه و آله): تارك الصّلاة ملعون فی التّوراة ملعون فی الإنجیل ملعون فی الزّبور ملعون فی القرآن ملعون فی لسان جبرئیل ملعون فی لسان میكائیل ملعون فی لسان اسرافیل ملعون فی لسان محمّد(صلى الله علیه و آله)؛(2632) رسول خدا(صلى الله علیه و آله) فرمود: ترك كننده نماز، در تورات و انجیل و زبور و قرآن مورد لعنت قرار گرفته و به زبان جبرئیل و میكائیل و اسرافیل و محمّد(صلى الله علیه و آله) ملعون است.»