فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

روایات

سجده كامل و صحیح در نماز

«عن زرارة قال: سمعت ابا جعفر(علیه السلام) یقول: دخل رجل مسجدا فیه رسول اللَّه(صلى الله علیه و آله) فخفّف سجوده دون ما ینبغی و دون ما یكون من السّجود، فقال رسول اللَّه(صلى الله علیه و آله): نقر كنقر الغراب لو مات على هذا مات على غیر دین محمّد؛(2621) زراره مى گوید: از امام باقر(علیه السلام) شنیدم كه مى فرمود: مردى وارد مسجد پیامبر(صلى الله علیه و آله) شد و سجده خود را آن گونه كه شایسته است انجام نداد، سجده اى سبك بجاى آورد. پیامبر(صلى الله علیه و آله) فرمود: این، مانند نوك به زمین زدن كلاغ است، اگر با این حالت بمیرد به دین محمّد از دنیا نرفته است.»

نكوهش سبك شمردن نماز

«عن هشام بن سالم عن ابی عبد اللَّه(علیه السلام) قال: إذا قام العبد فی الصّلاة فخفّف صلاته قال اللَّه تبارك و تعالى لملائكته: أما ترون إلى عبدی، كأنّه یرى أنّ قضاء حوائجه بید غیری، أما یعلم أنّ قضاء حوائجه بیدی؛(2622) از هشام بن سالم از امام صادق(علیه السلام) نقل شده است: هر گاه بنده به نماز برخیزد و نماز خود را سبك بجاى آورد خداوند به فرشتگانش مى گوید: آیا بنده مرا نمى بینید؟ گویا فكر مى كند تأمین نیازمندیهایش به دست غیر من است! مگر نمى داند كه روا ساختن حاجاتش در اختیار من است؟!»