فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

ناامیدى باعث هلاكت است

«الامام علی(علیه السلام) : قد یكون الیأس إدراكا، إذا كان الطّمع هلاكا؛(2539) امام على(علیه السلام) : آنجا كه طمع به چیزى سبب هلاكت گردد، موفّقیت در نومیدى (و چشم دوختن) از آن چیز است.»

سزاوار ناكامى كیست؟

«عن الإمام علیّ(علیه السلام) من سأل فوق قدره استحقّ الحرمان؛(2540) آن كه بیشتر از اندازه خویش بخواهد، سزاوار ناكامى است.»

استفاده از تجارب دیگران براى موفّقیت در كارها

«عن علىّ(علیه السلام) قال: كفى ما مضى مخبرا عمّا بقى و كفى عبرا لذوى الالباب ما جرّبوا؛(2541) على(علیه السلام) فرموده: كافى است كه واقعه گذشته، ما را بر معیار دیگر قضایا آگاه سازد، و كافى است كه خردمندان از تجاربى كه اندوخته اند عبرت بگیرند و آنها را سرمشق آینده خویش قرار دهند.»