فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

كنیز خواننده

«لا یحل تعلیم المغنیات و لا بیعهن و اثمانهن حرام؛(2490) (از جمله روایتى است كه در درّ المنثور از جمع كثیرى از محدّثین از ابى امامة از پیغمبر گرامى اسلام(صلى الله علیه و آله) نقل كرده است كه فرمود:) تعلیم زنان خواننده حلال نیست، و همچنین خرید و فروش این كنیزان، و چیزى كه در مقابل آن گرفته مى شود نیز حرام است.»

پرورش نفاق

«الغناء ینبت النفاق فى القلب كما ینبت الماء البقل؛(2491) ابن مسعود از پیامبر(صلى الله علیه و آله) نقل مى كند كه فرمود: غنا روح نفاق را در قلب پرورش مى دهد همانگونه كه آب گیاهان را!»

سختى دل

«یا علیّ! ثلاث یقسین القلب: استماع اللهو، و طلب الصید، و إتیان باب السلطان؛(2492) یا على! سه كار دل را سخت كند: گوش دادن به آواز و موسیقى، شكار، و به دربار سلاطین رفتن.»