فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

برترى مركّب علما بر خون شهیدان

«قال الإمام الصادق(علیه السلام) : إذا كان یوم القیامةِ جَمَع اللَّه عزّوجلّ النّاسَ فی صَعیدٍ واحِدٍ و وُضعَتِ الموازین فتوزنُ دماءُ الشهداء مَعَ مدادِ العلماء، فیُرجّح مدادُ العلماء على دماء الشهداء؛(2179) در روز رستاخیز خداوند مردم را یكجا گرد مى آورد و ترازوهاى عدالت برپا مى شود، آن گاه خون شهیدان با مركّب علما سنجیده مى گردد، پس مركّب علما بر خون شهیدان برترى مى یابد.»

داستانها

پاداش قلم علماى ربّانى

حضرت آیت اللَّه آقا موسى شبیرى زنجانى یكى از مراجع تقلید عصر حاضر، نقل كرد روزى به محضر مبارك آیت اللَّه العظمى بروجردى(قدس سره) رفتم، جمعى از علماء در محضرش بودند، در كنار جلسه نشستم، حضرت آیت اللَّه آقا على صافى در آنجا بود فرمود: «اكنون آقا (اشاره به آقاى بروجردى) حدیث نفس مى كرد كه اى كاش در ماجراى كشف حجاب (توسط رضا خان) مبارزه شدید مى كردم و كشته مى شدم، من چنین تصمیمى داشتم، ولى اصحاب نگذاشتند و گفتند: وجود شما مایه بركت هاى بسیار است ثواب آنها كمتر از اجر شهادت نیست، ولى افسوس كه آنها مانع شدند و من به مقام شهادت نرسیدم.»
در این میان یكى از علماى حاضر حدود ده دقیقه خدمات آقاى بروجردى را شمرد و به آقا گفت: اگر من به جاى شما بودم چنین افسوس نمى خوردم؛ با آن همه خدماتى كه دارید.
آیت اللَّه العظمى بروجردى(قدس سره) به او رو كرد و فرمود: «اگر مُحاسب (حساب گر) شما باشید بله. ولى (طبق حدیث قدسى خداوند مى فرماید:) «اَخْلِصِ العَمَلَ فَاِنَّ النّاقدَ بصیرٌ بصیرٌ؛ عملت را خالص كن زیرا بررسى كننده عمل (در قیامت) بسیار بینا و موشكاف است.»
در این میان آیت اللَّه العظمى سید محمد رضا گلپایگانى (قدس سره) حضور داشت به آقا گفت: آیا شما حدیث «مدادُ العلماءِ اَفضلُ مِن دِماءِ الشُّهداءِ؛ مركّب قلم دانشمندان بهتر از خون شهیدان (در قیامت) است» را صحیح مى دانید؟
آیت اللَّه بروجردى فرمود: آرى. آیت اللَّه گلپایگانى فرمود: «شما كتاب جامع احادیث الشیعه را تحریر كرده اید، بنابراین طبق این حدیث، به اجر بالاتر از شهادت خواهید رسید.» (گر چه در ماجراى مبارزه با كشف حجاب شهید نشده اید)
در این هنگام آقاى بروجردى احساس آرامش كرد و فرمود: «بله، امید به این كتاب دارم.»
به این ترتیب آیت اللَّه العظمى بروجردى (قدس سره) اوج احترام و ارزش قلم را تأیید كرد كه اگر در راه نشر اسلام باشد، بسیار امیدوار كننده بوده و براى نویسنده اش در پیشگاه خدا پاداشى بالاتر از پاداش شهادت، خواهد بود.