فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

قرآن

آیات

قرآن كتابى بى نظیر و بى مانند

«قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْانسُ وَ الْجِنُّ عَلَى أَن یَأْتُواْ بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْءَانِ لَا یَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَ لَوْ كاَنَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِیرًا؛(2028) بگو: «اگر انسانها و پریان (جن و انس) اتفاق كنند كه همانند این قرآن را بیاورند، همانند آن را نخواهند آورد هر چند یكدیگر را (در این كار) كمك كنند.»