فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

درستى و پاكى در آخر عمر

«عن رسول اللَّه(صلى الله علیه و آله) قال: من احسن فیما بقى من عمره لم یؤاخذ بما مضى من ذنبه و من اساء فیما بقى من عمره اخذ بالاوّل و الآخر؛(1930) رسول اكرم(صلى الله علیه و آله) فرموده است: آن كس كه در باقیمانده عمرش داراى حُسن رفتار باشد و به پاكى و نیكى قدم بردارد، خداوند او را به گناهان گذشته اش مؤاخذه نمیكند و كسى كه در باقیمانده عمر، نادرست و بدكار باشد، به تمام اعمال دوران عمرش مؤاخذه خواهد شد.»

گذران عمر در علم آموزى

«عن ابى جعفر(علیه السلام) قال: قال رسول اللَّه(صلى الله علیه و آله): اغد عالما او متعلّما و ایّاك ان تكون لاهیا متلذّذا؛(1931) امام باقر(علیه السلام) از رسول اكرم(صلى الله علیه و آله) حدیث كرده است كه فرموده: صبح كن و روزت را بگذران كه یا عالِم باشى یا علم آموز، و بپرهیز از اینكه عمرت در لذائذ غفلت زا و كامجوئیهاى زیانبخش سپرى گردد.»

ارزش سرمایه هاى اخلاقى در آخر عمر

«قال ابو عبد اللَّه(علیه السلام) : ان اجّلت فی عمرك یومین فاجعل احدهما لأدبك لتستعین به على یوم موتك؛(1932) امام صادق(علیه السلام) فرمود: اگر از عمرت فقط دو روز باقى مانده باشد، یك روزش را به فراگرفتن ادب و تربیت اختصاص بده تا روز مرگت از سرمایه هاى اخلاقى روز قبلت یارى بخواهى.»