فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

عزّتِ عالم

«عن على(علیه السلام) : قال علیكم بالعلم و الادب فانّ العالم یكرم و ان لم ینتسب و یكرم و ان كان فقیرا و یكرم و ان كان حدثا؛(1892) على(علیه السلام) فرموده است: در علم و ادب بكوشید چه آنكه عالم، عزیز و گرانقدر است، اگر چه به خاندان بزرگى منتسب نباشد، اگر چه فقیر بى بضاعت باشد، و اگر چه جوان باشد.»

خیر دنیا و آخرت

«عن النّبىّ(صلى الله علیه و آله) قال: انّ اللَّه یطاع بالعلم و یعبد بالعلم و خیر الدّنیا و الآخرة مع العلم و شرّ الدّنیا و الآخرة مع الجهل؛(1893) رسول اكرم(صلى الله علیه و آله) فرموده: اطاعت از فرمان الهى و پرستش ذات اقدس او بر اثر علم است، خیر دنیا و آخرت در پرتو علم بدست مى آید، و شرّ دنیا و آخرت از جهل و نادانى دامنگیر انسان مى شود.»

گذران زندگى با علم

«عن ابى جعفر(علیه السلام) قال: قال رسول اللَّه(صلى الله علیه و آله): اغد عالما او متعلّما و ایّاك ان تكون لاهیا متلذّذا؛(1894) امام باقر(علیه السلام) از رسول اكرم(صلى الله علیه و آله) حدیث كرده است كه فرموده: صبح كن و روزت را بگذران كه یا عالِم باشى یا علم آموز، و بپرهیز از اینكه عمرت در لذائذ غفلت زا و كامجوئیهاى زیانبخش سپرى گردد.»