فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

روایات

تفاوت عالم و غیرعالم

«قال على(علیه السلام) : لیت شعرى اىّ شى ء ادرك من فاته العلم بل اىّ شى ء فات من ادرك العلم؛(1891) على(علیه السلام) درباره ارزش علم و تفاوت افراد عالم و غیر عالم فرموده است: كاش میدانستم كسى كه از علم بى نصیب مانده چه چیز بدست آورده است. و آن كس كه از علم بهره مند شده چه چیز بدست نیاورده است.»

عزّتِ عالم

«عن على(علیه السلام) : قال علیكم بالعلم و الادب فانّ العالم یكرم و ان لم ینتسب و یكرم و ان كان فقیرا و یكرم و ان كان حدثا؛(1892) على(علیه السلام) فرموده است: در علم و ادب بكوشید چه آنكه عالم، عزیز و گرانقدر است، اگر چه به خاندان بزرگى منتسب نباشد، اگر چه فقیر بى بضاعت باشد، و اگر چه جوان باشد.»