فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

حدود الهى

«الامام علی(علیه السلام) : لا یضیع للَّه حدّ و أنا حاضر؛(1817) امام على(علیه السلام) : تا من حاضر باشم هیچ یك از حدود الهى جارى نشده نخواهد ماند.»

نكوهش بیدادگرى

«الامام علی(علیه السلام) فیما ردّه على المسلمین من قطائع عثمان: و اللَّه لو وجدته قد تزوّج به النّساء و ملك به الإماء لرددته، فإنّ فی العدل سعة؛ و من ضاق علیه العدل فالجور علیه أضیق؛(1818) امام على(علیه السلام) درباره آنچه از تیولهاى بخشیده شده به توسط عثمان پس گرفت: به خدا سوگند كه اگر چنان مى دیدم كه با آن (اموال)، زن به همسرى گرفته شده و كنیز به ملكیّت درآمده، باز آنها را برمى گرداندم، زیرا كه در دادگرى گشایش است؛ و هر كه دادگرى بر او تنگ نماید، بیداد بر او تنگتر خواهد بود.»

مبارزه با باطل براى رسیدن به حق

«الامام علی(علیه السلام) : فلا یقرنّ الباطل حتى یخرج الحقّ من جنبه. ما لی و لقریش؟ و اللَّه لقد قاتلتهم كافرین، و لأقاتلنّهم مفتونین؛ و انّی لصاحبهم بالامس، كما أنا صاحبهم الیوم؛(1819) امام على(علیه السلام) : شكم باطل را مى شكافم تا حق از پهلوى آن بیرون آید. مرا به قریش چه كار؟ به خداى سوگند كه در هنگام كفرشان با ایشان جنگیدم، و اینك كه در معرض فتنه (و گمراهى) قرار گرفته اند نیز با ایشان خواهم جنگید. دیروز سر و كارم با ایشان بود، همان گونه كه امروز نیز سر و كارم با ایشان است.»