فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

آنچه براى خود مى پسندى براى دیگران هم بپسند

«عن النبیّ(صلى الله علیه و آله): یا علیّ ما كرهته لنفسك فاكره لغیرك و ما أحببته لنفسك فأحبّه لأخیك تكن عادلا فی حكمك مقسطا فی عدلك، محبّا فی أهل السّماء مودودا فی صدور أهل الأرض احفظ وصیّتی إن شاء اللَّه تعالى؛(1816) از پیامبر(صلى الله علیه و آله) نقل شده است كه فرمود: اى على! آنچه را براى خود نمى پسندى براى دیگرى نیز مپسند، و آنچه را براى خود دوست دارى براى برادرت نیز دوست داشته باش، در این صورت در قضاوت خویش دادگر و در دادگریت اهل قسط خواهى بود، و اهل آسمان تو را دوست خواهند داشت و در سینه اهل زمین به محبّت جاى خواهى گرفت. این سفارش مرا به خواست خدا حفظ كن.»

حدود الهى

«الامام علی(علیه السلام) : لا یضیع للَّه حدّ و أنا حاضر؛(1817) امام على(علیه السلام) : تا من حاضر باشم هیچ یك از حدود الهى جارى نشده نخواهد ماند.»

نكوهش بیدادگرى

«الامام علی(علیه السلام) فیما ردّه على المسلمین من قطائع عثمان: و اللَّه لو وجدته قد تزوّج به النّساء و ملك به الإماء لرددته، فإنّ فی العدل سعة؛ و من ضاق علیه العدل فالجور علیه أضیق؛(1818) امام على(علیه السلام) درباره آنچه از تیولهاى بخشیده شده به توسط عثمان پس گرفت: به خدا سوگند كه اگر چنان مى دیدم كه با آن (اموال)، زن به همسرى گرفته شده و كنیز به ملكیّت درآمده، باز آنها را برمى گرداندم، زیرا كه در دادگرى گشایش است؛ و هر كه دادگرى بر او تنگ نماید، بیداد بر او تنگتر خواهد بود.»