فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

عدالت بین فرزندان

«قال(علیه السلام) : اعدلوا بین اولادكم كما تحبّون ان یعدلوا بینكم؛(1814) امام على(علیه السلام) : بین فرزندان خود به عدالت رفتار نمائید همان طور كه مایلید فرزندان شما و مردم، بین شما به عدل و داد رفتار كنند.»

وصیت به حق و عدالت

«عن النّبىّ(صلى الله علیه و آله) انّ الرّجل لیعمل بعمل اهل الجنّة سبعین سنة فیحیف فی وصیّته فیختم له بعمل اهل النّار و انّ الرّجل لیعمل بعمل اهل النّار سبعین سنة فیعدل فی وصیّته فیختم له بعمل اهل الجنّة؛(1815) رسول گرامى(صلى الله علیه و آله) فرموده: یك فرد، هفتاد سال همانند بهشتیان عمل مى نماید: بعد در وصیّت خود به حقوق دگران جور و ستم مى كند و پایان كارش به عمل اهل جهنّم ختم مى شود و یك فرد، هفتاد سال رفتار جهنّمى دارد ولى در وصیّت خود به حق و عدالت سفارش مى نماید و كارش به عمل اهل بهشت پایان مى یابد.»

آنچه براى خود مى پسندى براى دیگران هم بپسند

«عن النبیّ(صلى الله علیه و آله): یا علیّ ما كرهته لنفسك فاكره لغیرك و ما أحببته لنفسك فأحبّه لأخیك تكن عادلا فی حكمك مقسطا فی عدلك، محبّا فی أهل السّماء مودودا فی صدور أهل الأرض احفظ وصیّتی إن شاء اللَّه تعالى؛(1816) از پیامبر(صلى الله علیه و آله) نقل شده است كه فرمود: اى على! آنچه را براى خود نمى پسندى براى دیگرى نیز مپسند، و آنچه را براى خود دوست دارى براى برادرت نیز دوست داشته باش، در این صورت در قضاوت خویش دادگر و در دادگریت اهل قسط خواهى بود، و اهل آسمان تو را دوست خواهند داشت و در سینه اهل زمین به محبّت جاى خواهى گرفت. این سفارش مرا به خواست خدا حفظ كن.»