فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

عدالت و عدم تبعیض

«عن النّبىّ(صلى الله علیه و آله) نظر الى رجل له ابنان فقبّل احدهما و ترك الآخر. فقال النّبىّ صلّى اللَّه علیه و آله فهلا ساویت بینهما؟؛(1813) پدرى با دو فرزند خود شرفیاب محضر رسول اكرم(صلى الله علیه و آله) بود. یكى از فرزندان را بوسید و به فرزند دیگر اعتنا نكرد. پیغمبر كه این رفتار نادرست را مشاهده كرد به او فرمود: چرا با فرزندان خود بطور متساوى رفتار نمیكنى؟»

عدالت بین فرزندان

«قال(علیه السلام) : اعدلوا بین اولادكم كما تحبّون ان یعدلوا بینكم؛(1814) امام على(علیه السلام) : بین فرزندان خود به عدالت رفتار نمائید همان طور كه مایلید فرزندان شما و مردم، بین شما به عدل و داد رفتار كنند.»

وصیت به حق و عدالت

«عن النّبىّ(صلى الله علیه و آله) انّ الرّجل لیعمل بعمل اهل الجنّة سبعین سنة فیحیف فی وصیّته فیختم له بعمل اهل النّار و انّ الرّجل لیعمل بعمل اهل النّار سبعین سنة فیعدل فی وصیّته فیختم له بعمل اهل الجنّة؛(1815) رسول گرامى(صلى الله علیه و آله) فرموده: یك فرد، هفتاد سال همانند بهشتیان عمل مى نماید: بعد در وصیّت خود به حقوق دگران جور و ستم مى كند و پایان كارش به عمل اهل جهنّم ختم مى شود و یك فرد، هفتاد سال رفتار جهنّمى دارد ولى در وصیّت خود به حق و عدالت سفارش مى نماید و كارش به عمل اهل بهشت پایان مى یابد.»