فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

عدالت اجتماعى

«عن ابى الحسن موسى(علیه السلام) قال: انّ اهل الارض لمرحومون ما تحابّوا و ادّوا الامانة و عملوا الحقّ؛(1811) حضرت موسى بن جعفر(علیه السلام) درباره صلح و سازش انسانها در سطح جهانى فرموده است: تمام ملل و اقوام روى كره زمین میتوانند پیوسته در رحمت و آسایش بسر برند مادامى كه همه مردم، بشردوست باشند و به نام انسانیّت به یكدیگر ابراز محبّت نمایند. مادامى كه امین مال و عرض و شرف و اسرار یكدیگر باشند و در هیچ نوع امانتى خیانت نكنند، مادامى كه در رفتار و گفتار خود همواره پیرو حق و عدل باشند و در هیچ موردى خویشتن را به تجاوزكارى و اعمال خلاف حق آلوده نسازند.»

قدر جامع روشهاى اسلامى

«عن ابى مالك قال قلت لعلىّ بن الحسین(علیه السلام) اخبرنى بجمیع شرایع الدّین قال: قول الحقّ و الحكم بالعدل و الوفاء بالعهد؛(1812) ابى مالك از حضرت سجاد(علیه السلام) درخواست كرد كه او را از جمیع طرق و مناهج دین آگاه سازد. حضرت در پاسخ او به عنوان قدر جامع تمام روشهاى اسلامى از سه مسأله انسانى و اخلاقى نام برد: سخن حق، حكم به عدل، و وفاء به عهد.»

عدالت و عدم تبعیض

«عن النّبىّ(صلى الله علیه و آله) نظر الى رجل له ابنان فقبّل احدهما و ترك الآخر. فقال النّبىّ صلّى اللَّه علیه و آله فهلا ساویت بینهما؟؛(1813) پدرى با دو فرزند خود شرفیاب محضر رسول اكرم(صلى الله علیه و آله) بود. یكى از فرزندان را بوسید و به فرزند دیگر اعتنا نكرد. پیغمبر كه این رفتار نادرست را مشاهده كرد به او فرمود: چرا با فرزندان خود بطور متساوى رفتار نمیكنى؟»