فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

عدل الهى

آیات

نفى ظلم در دستگاه جزاى الهى

«لَیْسَ عَلَیْكَ هُدَئهُمْ وَ لَكِنَّ اللَّهَ یَهْدِى مَن یَشَاءُ وَ مَا تُنفِقُواْ مِنْ خَیرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَ مَا تُنفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَ مَا تُنفِقُواْ مِنْ خَیرٍ یُوَفَّ إِلَیْكُمْ وَ أَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ؛(1801) هدایت آنها (به طور اجبار،) بر تو نیست (بنا بر این، ترك انفاق به غیر مسلمانان، براى اجبار به اسلام، صحیح نیست) ولى خداوند، هر كه را بخواهد (و شایسته بداند)، هدایت مى كند. و آنچه را از خوبیها و اموال انفاق مى كنید، براى خودتان است (ولى) جز براى رضاى خدا، انفاق نكنید! و آنچه از خوبیها انفاق مى كنید، (پاداش آن) به طور كامل به شما داده مى شود و به شما ستم نخواهد شد.»