فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

درى از بهشت براى مجاهدین

«عن النبى(صلى الله علیه و آله): للجنّة باب یقال له باب المجاهدین یمضون الیه فاذا هو مفتوح و هم متقلّدون بسیوفهم و الجمع فی الموقف و الملائكة ترحّب بهم قال فمن ترك الجهاد البسه اللَّه ذلّا و فقرا فی معیشته فی دینه انّ اللَّه اعزّ امّتى بسنابك خیلها و مراكز رماحها؛(1661) پیغمبر گرامى اسلام(صلى الله علیه و آله) فرمود: براى بهشت درى است مخصوص مجاهدین در راه خدا كه از آن در داخل بهشت مى شوند. هنگامى كه بر در بهشت برسند آن در گشوده مى شود در حالى كه مجاهدین شمشیرها به كمر بسته و هنوز مردم در موقف حساب سرگردانند.»

ارزش خون شهید

«قال النبى(صلى الله علیه و آله): ما من قطرة احبّ الى اللَّه عزّ و جلّ من قطرة دم فی سبیل اللَّه؛(1662) پیغمبر اكرم(صلى الله علیه و آله) فرمود: هیچ قطره اى نزد خداى تعالى محبوبتر از قطره خونى كه در راه خدا ریخته شود نیست.»

برترى شهادت نسبت به مرگ در بستر

«قال علىّ(علیه السلام) : انّ الموت طالب حثیث، لا یفوته المقیم، و لا یعجزه الهارب. انّ اكرم الموت القتل. و الّذى نفس ابن ابى طالب بیده لألف ضربة بالسّیف اهون علىّ من میتة على الفراش؛(1663) امیر المؤمنین(علیه السلام) در روز جنگ (به یارانش) فرمود: مرگ با شتاب طلب كننده است، از مرگ نجات پیدا نمى كند چه آن كس كه در خانه خود مقیم است و نه آن كس كه از مرگ فرار مى كند. بهترین نوع مرگ شهادت است. قسم به كسى كه جان على بن ابى طالب در دست اوست، هزار ضربت شمشیر در میدان نبرد نزد من آسانتر است از اینكه در بستر بمیرم.»