فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

دشمن ترین دشمن

«عن على(علیه السلام) : اعدا عدوّ للمرء غضبه و شهوته. فمن ملكهما عظمت درجته و بلغ غایته؛(1638) نیز فرموده است: دشمن ترین دشمنان آدمى غضب و شهوت او است. آن كس كه بتواند این دو غریزه سركش را مهار كند و آنها را به فرمان خود درآورد، مقام عظیمى دارد و میتواند به اوج انسانیّت برسد.»

داستانها

نتیجه شهوترانى

اگر افراط در مسائل جنسى صورت گیرد و حدّ اعتدال آن رعایت نشود و انسان جلوى این بیمارى خطرناك را نگیرد، گاهى انسان حاضر مى شود براى رسیدن به آن خواسته شهوانى خود دست به هر جنایتى بزند. براى مثال در سال 1377 در روستاى برسمنان بابل واقع در 8 كیلومترى جاده آمل به بابل، مردى 26 ساله بنام احمد، پس از بازجویى مأموران انتظامى از او، متوجه میشوند او سه فرزند پسر خود بنامهاى رحمت 11 ساله، حامد 9 ساله و هادى 7 ساله را در یك چاهى بطور هولناك و وحشیانه مى اندازد و هر سه فرزند خود را میكُشد. پس از بازجویى متّهم انگیزه این قتل را ازدواج مجدّد با دخترى كه بصورت مخفیانه با هم رفت و آمد داشتند عنوان كرد. او گفت: بعد از چند سالى كه با همسر اولم ازدواج كردم، دل به دخترى بستم و قصد ازدواج با او را داشتم، حتّى به خواستگارى او هم رفتم، مادرش وقتى فهمید من داراى همسر و فرزند هستم بمن گفت: شما باید تكلیف بچّه هایت را روشن كنى، بعد با دخترم ازدواج نمائى و من تنها راهى كه براى خود دیدم از بین بردن فرزندانم بود و بعد از آن هم قصد كشتن همسر خود را داشتم.(1639)